Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Týden mobility aneb Jak do práce šetrněji

V letošním roce se řada firem sídlících v prostorech brněnského Českého technologického parku – včetně IBM Delivery Centre CE Brno, Jihomoravského inovačního centra či Y Soft - zapojila do projektu, jehož cílem je zmapování mobility zaměstnanců a návrh šetrnějších způsobů dopravy. Výsledkem je podnikový Plán mobility zpracovaný Nadací Partnerství, který je jedním z prvních v celé ČR.  

Na tento dokument navázala kampaň Týden mobility, která v říjnu proběhla v areálu technologického parku. Jejím cílem byla
propagace udržitelných způsobů dopravy mezi zaměstnanci parku.

Více informací o Týdnu mobility naleznete anglicky na Facebookovém profilu, případně zde.  Akci pořádá Nadace Partnerství v rámci kampaně Do the right mix vyhlášené Evropskou komisí. Informace o zklidňování dopravy a plánech mobility naleznete rovněž na webu Nadace Partnerství.