Města a obce z celé republiky přihlašují do soutěže Cesty městy dopravní opatření, které vedou ke zklidnění dopravy, zvyšují bezpečnosti jejich účastníků a zároveň přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru. Počínaje letošním ročníkem je možné do soutěže přihlásit také opatření neinvestičního charakteru (tzv. "měkké" projekty), k nimž patří především aktivity a kampaně zaměřené na vzdělávání, informovanost a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility, ale také aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility, apod.
Hlavním cílem soutěže je zviditelnit a ocenit úspěšné projekty, které mohou sloužit jako pozitivní příklad pro ostatní města a obce. V letošním ročníku Nadace Partnerství obdržela 30 přihlášek ze všech krajů České republiky. 
 

Která česká města se letos stanou vzorem a zvítězí v soutěži Cesty městy?

Dozvíte se dne 17. září 2014 ve středočeských Čelákovicích, stačí se jen zaregistrovat přes registrační formulář.
 

Program konference je rozdělěn do čtyř hlavních bloků:

  •  Současné trendy zklidňování městských center
  • Příklady dobré praxe z českých měst
  • Vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Cesty městy
  • Doprovodný program - procházka/projížďka k lávce pro pěší a cyklisty

Vstupné na akci je zdarma, program konference naleznete ZDE.

Generálním partnerem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., mediálním partnerem časopis Moderní obec.