Střed obce Obrnice

Souhrnné údaje

předkladatel
Obec Obrnice, Mírová 70, 43521 Obrnice
www.ouobrnice.cz
termín realizace akce
duben - prosinec 2010
náklady na realizaci
32.260.000 Kč (včetně DPH)
způsob financování
Dotace ROP Severozápad (29.840.000 Kč)
rozpočet obce (2.420.000 Kč)
zodpovědná osoba
Drahomíra Miklošová, starostka; starostka@ouobrnice.cz
autor projektu
Ing.arch.Vladimír Volman, Ing.Ladislav Hovorka
zhotovitel díla
HERKUL a.s., Praha
soutěžní ročník
kategorie
2013
Liniová řešení
lokalizace

Zobrazit místo Cesty městy 2013 na větší mapě

Stav před realizací

obrnice-1.jpgobrnice-2.jpg

Stav po realizaci

obrnice-3.jpgobrnice-4.jpgobrnice-5.jpgobrnice.jpg