Souhrnné údaje

předkladatel
Městský obvod I - Statutární město Pardubice , U divadla 828 53002 Pardubice
http://
termín realizace akce
2014
náklady na realizaci
35,6 mil. kč
způsob financování
  • Rozpočet města
  • dotace na IPRM
kontaktní osoba
Ing. arch. Jaroslav Menšík , starosta , tel. 466 046 007
Jaroslav.Mensik@umo1.mmp.cz  
autor projektu
Architektonicky - Ing. Arch. Joba - atelier M1; www.atelierM1.cz
Dopravně: Ing. Seiner; www.projektovanidopravni.cz
lávka Ing. Fiala - www.sirivan.cz
zhotovitel díla
Gardenline s.r.o.; www.garden-line.eu
soutěžní ročník
kategorie
2015
plošná řešení


Původní stav

Využívání parku bylo výrazně limitováno nedostatečným propojením s městem, absencí občanské vybavenosti a nevyužitím nábřeží řek, které jej obtékají. Dále dožilý stav a špatný estetický dojem celkově


Realizované změny/aktivity/opatření

Generální oprava všech cest a obnova zeleně Dostavba zázemí, atrakcí pro děti, sportovišť Výstavba lávky - tj napojení parku směrem k centru města.


Hlavní přínosy

Projekt řešil propojení parku s historickým centrem města lávkou přes Chrudimku a revitalizaci území na funkční městský park umožňující každodenní rekreaci obyvatel města, včetně doplnění vybavenosti parku.
  • Připojení území parku na město
  • Zachování přírodního charakteru parku, povaha revitalizace
  • Vyzvednout kvality nábřeží – pobyt u vodních ploch Sportovní , rekreační a herní aktivity
  • Základní ohnisko parku – ,,Pavilon“."

Kompletní přihláška zde.