Souhrnné údaje

předkladatel
Město Strmilov, Náměstí 60, 378 53 Strmilov
http://www.strmilovsko.cz
termín realizace akce
říjen 2013 - prosinec 2014
náklady na realizaci
cca 1 mil. Kč + dary, dobrovolná práce
způsob financování
 • Nadace Via: 300 000 Kč
 • MMR (program Podpora obnovy a rozvoje venkova) 400 000 Kč
 • Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla 160 000 Kč
 • sponzorské dary 156 000 Kč
kontaktní osoba
Jaroslava Sedláková, tel.384497177
rozvoj@strmilovsko.cz    
autor projektu
Jaroslava Sedláková (koordinátorka)
zhotovitel díla
město Strmilov, komunita občanů, sponzorů a partnerů 
soutěžní ročník
kategorie
2015
Měkká opatření


Původní stav

Zapojení veřejnosti do rozhodování a realizace metodou komunitního plánování nebylo ve Strmilově dosud realizováno.


Realizované změny/aktivity/opatření

 1. Zapojení veřejnosti do plánování i realizace úprav veřejného prostranství: podařilo se zapojit lidi do plánovací i realizační fáze. Měli jsme brigádníky mladé i starší (viz fotografie z brigád, facebook). Výsledky práce v parku slouží lidem všeho věku: dirtpark a workoutpark pro mladíky, seniorpark pro starší, lanové centrum pro děti větší, prolézací dráha pro malé děti. Posezení u ohně, na lavičkách je možné pro všechny včetně dospělého doprovodu od dětí.
 2. Radost z výsledků práce: Od května, kdy se začalo stavět do otevření v září se prostor tak proměnil, že změnu není možné nevidět. Navíc v parku je pořád živo, za pěkného počasí tma každý den někdo je.
 3. Dirtpark je hotov – dráha byla slavnostně otevřena a projeta na soutěži při slavnosti, fotodokumentace „triků“
 4. Workoutpark – venkovní tělocvična slouží nejen pro volný čas, ale začal ji využívat i místní učitel tělocviku se svými žáky
 5. Fitko pro seniory (lépe „park pro všechny generace“ ) – instalovány 4 cvičební prvky
 6. Lanové centrum: kromě lanovky a lanové stezky jsme sem umístili výrobky z dřevořezbářského kroužku (had, mihule, oboustranná lavička, krokodýl) – na své si přijdou malé i velké děti
 7. Navázaná partnerství (doložená smlouvami město/partnerská organizace): celkem jsme v projektu uzavřeli 29 partnerských smluv – seznam partnerů včetně popisu role v příloze (Závěrečná zpráva). Hodnota darovaných služeb a materiálu dosáhla částky 156 000 Kč


Hlavní přínosy

 • Komunitní rozvoj.
 • Důkaz, že komunitní plánování je ve Strmilově možné.
 • Prostor pro všechny generace.
 • Prostor pro hravost koordinátorky i některých členů týmu, která se časem proměnila v umění diplomacie, náročnou komunikaci se všemi aktéry
 • Zhodnocení lidského kapitálu lidí z komunity a jejich posun dále ve znalostech prostředí i svých vlastních možností.

Kompletní přihláška zde.