Souhrnné údaje

předkladatel
Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 25246 Vrané nad Vltavou
http://www.vranenadvltavou.cz/
termín realizace akce
6.9.2014
náklady na realizaci
14 200 000,- Kč
způsob financování
  • vlastní prostředky obce
  • ROP Střední Čechy
kontaktní osoba
Petr Janeček, místostarosta obce Vrané nad Labem , tel. 722 159 244
mistostarosta@vranenadvltavou.cz  
autor projektu
Projekce dopravní Filip, s.r.o.
zhotovitel díla
Chládek & Tintěra a.s.
soutěžní ročník
kategorie
2015
liniová řešení


Původní stav

Projekt řešil výstavbu cyklostezky v úseku od místní části Jarov, který leží na hranici hlavního města Prahy (návaznost na síť pražských cyklostezek) a Vraným nad Vltavou. V daném směru neexistovala žádná kvalitní cyklostezka. Alternativou byla pouze cyklotrasa vyznačená na silnici III. třídy číslo 1043, která byla zcela nevyhovující. Silný provoz automobilové dopravy a šířkové uspořádání komunikace vytvářel velmi často kolizní situace a cyklodoprava na této trase byla nebezpečná pro všechny účastníky provozu.


Realizované změny/aktivity/opatření

Projekt řeší problém nízké bezpečnosti a atraktivity cyklodopravy v úseku, který je klíčový nejen pro lokální cyklodopravu, ale svým významem přesahuje hranice obce. Vybudováním tohoto klíčového úseku došlo k napojení Vraného nad Vltavou na pražskou síť cyklostezek a výrazně se tak zvýšila atraktivita cyklodopravy pro běžné využití pro všechny obyvatele Vraného nad Vltavou i okolních obcí, kteří tak mohou po dokončení projektu nerušeně na kole dojet až do Prahy (a pochopitelně i naopak pro obyvatele hlavního města). Cyklostezka především nahradila cyklotrasu, která byla vyznačená na silnici III. třídy číslo 1043 a byla zcela nevyhovující kvůli silnému provozu automobilové dopravy a šířkové uspořádání komunikace. Oddělením silničního provozu a cyklodopravy došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, neboť tyto dva druhy jsou již odděleny a nebudou tak již vznikat nebezpečné kolizní situace. Pocit bezpečí pro cyklity se výrazně zvýšil.


Hlavní přínosy

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bylo zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklodopravy pro běžné využití (např. cesty do práce, do škol ap.) prostřednictvím zlepšení stavu infrastruktury. Především vymístěním cyklodopravy mimo silnici. Cyklisté, kteří se do doby výstavby cyklostezky pohybovali po okraji úzké silnici III. třídy, nyní mohou jezdit po oddělené dostatečně široké cyklostezce.

Kompletní přihláška zde.