Souhrnné údaje

předkladatel
Město Železný Brod, nám. 3. května 1 46822 Železný Brod
http://www.zeleznybrod.cz
termín realizace akce
04.-12.2014
náklady na realizaci
45 312 446,94 Kč
způsob financování
  • Regionální operační program NUTSII Severovýchod
kontaktní osoba
Ing. Daniel Mach , Vedoucí odboru územního plánování , tel. 420 483 333 966
d.mach@zelbrod.cz  
autor projektu
Atelier4 s.r.o, Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou
zhotovitel díla
Syner s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec
soutěžní ročník
kategorie
2015
bodová řešení


Původní stav

Původní autobusové nádraží v centru města (tzv. objekt B) mělo nástupní ostrůvek a současně část autobusů zastavovala u zastávek po obvodu nádraží. Cestující museli hledat přesné místo zastavení. Od společného ostrůvku pak autobusy vycouvávaly, takže vznikaly nebezpečné situace. V prostoru železniční stanice (objekt A) chybělo vybavení pro autobusovou dopravu - místo pro otáčení nebo odstavování autobusů, a naprosto chyběla nástupiště či informační systém.


Realizované změny/aktivity/opatření

Terminál - objekt A : - výstavba nástupišť a výstupního stání - výstavba obratiště autobusů a odstavných míst - doplnění informačního systému, osvětlení a kamerového systému - výstavba příjezdové komunikace a chodníků. Zastávka u sokolovny (objekt B) : - výstavba nové zastávky - přestavba části původního autobusového nádraží na veřejné prostranství - doplnění informačního systému a osvětlení - doplnění veřejné zeleně.


Hlavní přínosy

  • vytvoření společného terminálu autobusové a železniční dopravy
  • zvýšení bezpečnosti cestujících na nové zastávce u sokolovny
  • zlepšení informovanosti cestujících (informační systém)
  • zlepšení podmínek pro nástup a výstup z autobusů

Kompletní přihláška zde.