Souhrnné údaje

předkladatel
Město Hustopeče , Dukelské náměstí 2/3 69317 Hustopeče
http://www.hustopece-city.cz
termín realizace akce
Pro SO 02 - dopravní hřiště byl dne 7.11.2015 vydán kolaudační souhlas
náklady na realizaci
cena stavebního objektu SO 02 dopravní hřiště při předání stavby činila 754.725 Kč bez DPH ze zdrojů města Hustopeče
způsob financování
  • dotace na zhotovení projektové dokumentace, dotace z JMK ve výši 85 000Kč
  • dotace na pořízení vybavení dětského dopravního hřiště
  • dotace z JMK ve výši 50 000Kč, zakoupeno 15 dětských kol a signalizační zařízení (2ks tlačítek pro chodce)
  • grantový příspěvek na pořízení zázemí pro dětské dopravní hřiště
  • příspěvek z Moravských naftových dolů ve výši 400 000Kč, byla pořízeny dřevostavby sloužící jako skla"
kontaktní osoba
Hana Řeháková , referent státní správy a samosprávy , tel. 519 441 098, 725 383 535
rehakova.dopravni@hustopece.cz  
autor projektu
Via Designe, s. r. o, IČ 27696880, Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav
zhotovitel díla
Dodavatel hřiště byl Hast s.r.o. Dodavatel provozních objektů firma EURODACH.
soutěžní ročník
kategorie
2015
měkká opatření


Původní stav

MěÚ Hustopeče, odbor dopravy, se jako pořadatel každoročního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů" začal od roku 2011 věnovat výuce dopravní výchovy formou přednášek a besed v MŠ, ZŠ a dalších školních zařízeních v obvodu ORP Hustopeče. Po vyhodnocení svých zkušeností získaných na těchto aktivitách a po seznámení se se strategickými dokumenty v oblasti bezpečnosti dětí v silničním provozu, se pracovníci odboru dopravy rozhodli pro myšlenku vybudování DDH naklonit a získat také zastupitele města Hustopeče. Pro vybudování dětského dopravního hřiště byla vybrána plocha tzv. Lipová, která je ze tří stran uzavřena valem a přístupná z ulice Komenského a nacházely se zde zbytky již notně zastaralého hřiště.


Realizované změny/aktivity/opatření

Dopravní výchova je prováděna na dopravním hřišti, které děti do procesu výuky zapojí nenásilnou interaktivní formou. Taková to výuka je pro děti a školní zařízení zajímavější než přednáška bez možnosti si řešené situace z dopravního provozu vyzkoušet mimo ostrý silniční provoz a v bezpečí.


Hlavní přínosy

"Důležitým přínosem existence dopravního hřiště je atraktivita dopravní výchovy. Děti na dopravním hřišti získávají dovednosti, které podvědomě uplatní jako účastníci silničního provozu. Jako chodci se silničního provozu účastní několikrát denně. "

Kompletní přihláška zde.