Ve spolupráci s partnerskými organizacemi Pražské matky a Oživení organizujeme fotografickou soutěž pro školy Chceme být vidět, která má tento negativní trend změnit. Jejím cílem je dětem ukázat, že nošením reflexních prvků se samy mohou výrazně přičinit o to, aby na cestě do školy byly vidět.


Ukaž, jak jsi vidět


Žáci mají velmi jednoduchý úkol: vyfotografovat sami sebe, své přátele či členy rodiny vybavené reflexními prvky tak, aby byli vidět. Originalitě se přitom meze nekladou, čehož soutěžící bohatě využívají.


Jak se zapojit


Chceme být vidět probíhá vždy na konci starého a nového kalendářního roku. Vyhlášení soutěže je v prosinci, slavnostní vyhlášení vítězů pak v nadcházející rok v březnu.