globus.jpgKampaň je určená pro děti ve věku 4-12 let a mohou se tedy do ní zapojit mateřské školy a žáci prvního až pátého ročníku základních škol.

Žáci zapojených škol sbírají během týdne aktivit kampaně tzv. zelené stopy. Tyto zelené stopy jsou sečteny nejprve v rámci školy, poté za všechny zapojené školy v ČR a nakonec i za celou Evropu. V listopadu 2017 pak budou všechny zelené stopy symbolicky předány účastníkům Světového klimatického summitu (COP23), který se bude konat v Bonnu v Německu od 6. do 17. 11. 2017. Cílem kampaně je především pomoci dětem vykonávat každodenní cesty ekologickým způsobem ať už samostatně nebo v doprovodu rodičů a hravou formou děti seznámit s problematikou bezpečnosti a ekologie dopravy.

Kampaň na zapojených školách probíhá od jara do podzimu a jejím vyvrcholením na každé škole je "týden aktivit", během kterého děti sbírají zelené stopy. Za každou cestu do školy nebo ze školy uskutečněnou pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Pod vedením pedagogů či samostatně se zároveň během týdne aktivit děti účastní dalších doprovodných aktivit, s využitím připravených pracovních listů a dalších materiálů. Ty jsou společně s doporučeným postupem realizace týdne aktivit k dispozici v sekci jak se zapojit.

Součástí kampaně ZOOM - Děti v pohybu je také meziškolní soutěž ve sběru "zelených stop".  Vítězí škola s nejvyšším počtem zelených stop na žáka a získá reflexní doplňky pro všechny zapojené žáky z produkce partnera české části kampaně, společnosti Altima.

zoom1.jpgzoom2.jpg
 

Co konkrétního kampaň zapojeným školám přináší:

  • atraktivní a hravý projekt ekologické dopravní výchovy, určený pro děti od 4 do 12 let,
  • posílení mezipředmětových souvislostí - doprovodné aktivity projektu mohou být začleněny do různých předmětů (občanská výuka, zeměpis, biologie, zeměpis, přírodopis, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova, mediální výchova atd.),
  • pracovní listy a další podpůrné materiály pro skupinovou i individuální práci dětí (v elektronické podobě),
  • možnost vítězství v meziškolní soutěži ve sběru "zelených stop", vítězná škola dostane reflexní doplňky pro všechny zúčastněné žáky,
  • sounáležitost s ekologicky smýšlejícími škola napříč Evropou,
  • možnost prezentace Vašich aktivit k šetrné mobilitě na českém i evropském webu kampaně,
  • možnost poslat světu vzkaz, že Vašim dětem záleží na životním prostředí a jeho ochraně.
 
 

Koordinace kampaně v Evropě:                                 Hlavní partner kampaně v ČR:

climate_aliance.jpg
Altima.jpg