Dostupnost pracoviště a dopravní spojení představují jedny z největších výzev pro mnoho společností s ohledem na počet každodenně přijíždějících zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Narůstající počet automobilů nepřináší pouze problém se zaparkováním v centru města, ale také na firemním parkovišti.

Situaci není třeba řešit pouze výstavbou další infrastruktury, ale naopak je efektivnější využít managementu mobility. Tato strategie popularizace udržitelné dopravy a řízení poptávky po využití automobilu zavádí měkká opatření a pracuje se změnou postojů a chování cestujících k dopravě a životnímu prostředí. 
 
Firemní areály a školy jsou ideálními lokalitami pro zavádění managementu mobility, jelikož představují až 60% každodenních cest. Aby mohl být management mobility efektivní, je třeba vypracovat plán mobility, který navrhne opatření vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj vhodných alternativ k individuální automobilové dopravě (pěší, cyklistická, veřejná doprava, spolujízda apod.). O tom, že například kolo představuje v mnoha případech plnohodnotnou alternativu k automobilu při cestě do práce, dnes již není pochyb. O úspěchu svědčí nejen např. kampaň Do práce na kole, ale také data prokazující vzrůstající podíl cyklistiky ve městech.  


Co přesně znamená plán mobility?

Jedná se o strategický dokument podporující šetrnou dopravu vytvořený pro firmu, obec nebo instituci. Vedle analýzy současného stavu jsou v něm formulovány konkrétní cíle, akční plán k jejich dosažení, způsoby zavedení jednotlivých opatření a zodpovědnost konkrétních osob. S plány mobility přišly již v 90. letech velké společnosti v západní Evropě. V současnosti patří mezi základní výstupy programu korporátní odpovědnosti firem a v mnoha zemích je management mobility implementován také do národních politik. 
 
První vlaštovkou plánu mobility pro business park je Plán mobility pro společnosti působící v objektu Technologického parku Brno, který  vypracovala Nadace Partnerství v roce 2013. Realizace navržených opatření je nyní předmětem činnosti vytvořené pracovní skupiny mobility.
 
Na plán mobility navázala na podzim roku 2013 komunikační kampaň pro zaměstnance s názvem Mobility Week.

Během kampaně měli zaměstnanci možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokole


Máte zájem o plán mobility pro vaši školu, firmu či instituci? Vypracujeme pro vás plán mobility na míru!