Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakt:
Michal Veselý
Ředitel rozvoje
Údolní 33 | 602 00 Brno | Czech Republic
tel.: (+420) 515 903 111 | gsm.: (+420) 724 944 677
e-mail: michal.vesely@nap.cz

Technologický park Brno bude mít svůj plán mobility

Technologický park Brno se zařadí po bok moderních technologických průmyslových parků západní Evropy, ve kterých je management mobility klíčovým nástrojem efektivního a udržitelného rozvoje. Zakázku na vytvoření plánu mobility pro lokalitu pod Palackého vrchem realizuje Nadace Partnerství.

Problém dopravy do technologického parku zajímá přes 2000 lidí
„Na přelomu v květnu jsme uspořádali vstupní dotazníkové šetření, ve kterém na otázky týkající se každodenního dojíždění do práce, spokojenosti a překážek s ním spojených, odpovědělo přes 2 000 oslovených. Do dotazníkového šetření se zapojily firmy Y Soft, IBM, Jihomoravské inovační centrum vč. inkubovaných firem a VUT - Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta strojního inženýrství. Celkem jsme oslovili přes 10 000 lidí,“ uvádí Michal Veselý z Nadace Partnerství.
 
Důvod?
„Chceme zavést fungující dialog mezi městem, DPMB, firmami a univerzitami tak, aby se zlepšila mobilita
a dopravní situace ve městě Brně. Chceme informovat o možnostech, jak řešit dopravní problémy netradiční cestou za co největšího využití alternativních způsobů dopravy k automobilu jako je chůze, jízdní kolo, elektrokolo, veřejná doprava.  Díky plánu mobility se dozvíte například o carpoolingu nebo carsharingu, které budou čím dál tím častěji využívané a mají velký potenciál právě na pracovištích,“
pokračuje Veselý.
„A nezůstane to jen na papíře. O procesu a průběžných výsledků analýzy dopravního chování jsou informovány jak jednotlivé odbory magistrátu města Brna - zejm. Strategie rozvoje a dopravy, Dopravní podnik města Brna i KORDIS,“ dodává.
 
A výsledek?
Cílem je přinést sadu opatření, která usnadní každodenní dopravu do práce a pohyb po areálu TPB. Příkladem jsou parkoviště pro kola, racionalizace parkovacích míst, stojany, elektrokola, motivační programy a kampaně, systémy carpoolingu a mnoho dalších. Dál už záleží na konkrétním zaměstnavateli stejně jako na přístupu zaměstnanců  - výsledky mohou být vidět brzy.
 
Co to je plán mobility
Strategický dokument vytvořený pro konkrétní subjekt, ve kterém jsou formulovány cíle v oblasti mobility a akční plán k jejich dosažení. Jinými slovy: sada opatření zacílených na sladění dopravních potřeb zaměstnanců nebo jiné cílové skupiny v dané lokalitě. Výsledkem zavedení plánu mobility do praxe by mělo být dosaženo co nejmenšího podílu automobilové dopravy (pouze nezbytné jízdy, koordinace jízd a optimalizace využití kapacity vozidel).
 
Kdo za tím vším stojí?
Projekt iniciovala a realizuje brněnská Nadace Partnerství za podpory vedení TPB. Inspirace přichází již dlouhodobě ze zahraničí, kde jsou plány mobility zavedenou a úspěšnou cestou, jak komplexně řešit oblast dopravy. Například v Bruselu mají podniky nad 100 zaměstnanců povinnost zpracovat plán mobility. O tom, že plány mobility sklízí úspěch, je možné se přesvědčit např. na portálu Eltis, který nabízí nespočetpříkladů dobré praxe.
 
Příklady ze zahraničí
Belgická společnost GDF Suez nabídla svým zaměstnancům balíček benefitů v hodnotě odpovídající ročním nákladům na jedno parkovací místo v areálu firmy. V rámci balíčků mohou zaměstnanci kombinovat registraci do systému carsharignu a bikesharingu, využívat kol (obyčejných, skládacích, elektrických), elektrických skútrů, parkovacích lístků, pečovatelů o nemocné děti, vyšších rodinných přídavků přesahujících zákonnou mez, více volných dnů, voucherů na půjčovnu aut, lístků na veřejnou dopravu atd.
 
Bentley UK nabízí zaměstnancům a dodavatelům zúčastnit se soutěže s nejvyšší cenou automobil Bentley na víkend zdarma. Přihlášení do programu sbírají za každou cestu do práce na kole, pěšky, motorce nebo sdílením aut žetony a za určitý počet se mohou zapojit do slosování o ceny. Díky další iniciativě společnosti - systému carsharingu je každoročně ušetřeno více než 1,016,106 míle.
 
Budoucnost plánů mobility v Brně.
„Plány mobility budou důležitou součástí strategie rozvoje města a jejich realizace po všechny klíčové rozvojové lokality jednou z priorit Brno příští programové období EU,“ říká Marie Zezůlková, vedoucí odboru strategie rozvoje města Brna.
 
„Město Brno si je vědomo důležitosti Udržitelného plánu mobility (tzv. SUMP) pro svůj další rozvoj. Bez správně nastavené míry obslužnosti území, která zahrne všechny druhy dopravy, jej nelze do budoucna rozvíjet v souladu s potřebami jeho obyvatel. SUMP pro celé město připravujeme, v současnosti jsou zpracovány nebo se zpracovávají podkladové dokumenty,“ Zdeňka Šamánková, vedoucí oddělení koncepce dopravy, Odbor dopravy MMB.