Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Nové recepty z veřejných prostor: konference Město pod pokličkou

Veřejná prostranství jako základní struktura města? V některých městech již na tom pracují.

V dnešní době překotných developerských projektů je téma veřejného prostoru spíše pomyslnou Popelkou. O integrovaném městském plánování, které by nové projekty realizovalo s jasnou představou, se u nás mluvit nedá. V poslední době se však něco přeci jen mění. Funkční veřejný prostor a hledání nového přístupu k plánování rozvoje měst se konečně stává silným tématem.

Hovoří se zejména o potřebě pojmout síť veřejných prostranství jako základní strukturu města, hledá se způsob začlenění do územního plánu, otázkou je také proměna role veřejného prostoru v dnešní společnosti. Ve vyspělých světových metropolích, jako je například Kodaň nebo Hamburg, se rozvoj města odvíjí od koncepce veřejného prostoru. I v České republice existují města jako Plzeň či Pardubice, která již s tímto cílem zpracovávají klíčové dokumenty. Debata o významu veřejných prostranství je tedy odstartována, a to je pro změnu současného nevyhovujícího stavu klíčové. Konečně jsou cílem našich snah města obyvatelná, s veřejným prostorem jako sjednocujícím elementem, nikoli tím, co prostě zbyl na mapě.

Právě tvorba atraktivních veřejných prostor bude hlavním tématem 2. ročníku konference Město pod pokličkou, která je určena především zástupcům veřejné správy, architektům, urbanistům a všem, kteří se o veřejný prostor zajímají. Tentokrát se uskuteční 9. prosince v Brně a představí dobré příklady z Prahy, Plzně a Pardubic.
 

Ondřej Lukáš