Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Soutěž Cesty městy inspiruje

Soutěž Cesty městy zviditelňuje a finančně oceňuje zdařilá dopravní řešení, která přispívají ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Třináctý ročník soutěže Cesty městy potvrdil, že kvalitních dopravních projektů přibývá. Projekty do soutěže nepřihlašuje investor či zhotovitel, ale sama města, regiony či kraje. Ty pak mezi sebou soutěží o možnost stát se inspirací.

Letos porota ocenila projekty, které v sobě spojovaly chytrá řešení a zároveň co nejnižší náklady. V základních kategoriích si tak ceny odnášejí města Čelákovice, Tábor a Nový Bydžov. Cenu generálního partnera soutěže, společnosti ŠKODA AUTO a.s., si odnáší jihomoravské Veselí nad Moravou. Cenu časopisu Moderní obec za celkový přínos pro zkvalitnění veřejných prostor získalo opět město Nový Bydžov. Čestné uznání putuje do Prahy.
 

Jednou budem dál (možná)

Nutno podotknout, že přes nesporný celkový posun k lepšímu stavu dopravní infrastruktury v republice se u řady projektů pravidelně opakuje několik chyb, které jejich přínos znehodnocují. Konkrétně se jedná o tři nedostatky: absence integrovaného plánování zahrnující všechny typy dopravy, nedostatky v kvalitě provedení bezbariérových úprav a zejména malá odvaha nalézat nové a efektivnější cesty. Nedostatek integrovaného přístupu je častou bolestí. Stále vzniká málo realizací, kde se například s cyklodopravou počítá jako s integrovanou součástí celého řešení. Místo toho se opatření pro cyklisty často jednoduše napasují do již připraveného projektu, což celkový výsledek značně poznamenává.
Běžné jsou stále i chyby v bezbariérovosti. Snížené obrubníky u chodníku provedené na každé straně ulice v jiné výšce, vodící linie pro osoby se zrakovým hendikepem „utnuté“ uprostřed chodníku – to jsou jen dva názorné příklady toho, s čím se osoby se sníženou pohyblivostí občas musí vyrovnávat i u zbrusu nových stavebních opatření.
 

Odvaha nalézat nové cesty stále chybí

Vedle přínosu pro obyvatele a kvality provedení je jedno z hodnotících kritérií i inspirativnost a originalita. Právě odvaha nalézat nové a efektivnější cesty u našich dopravních opatření chybí snad nejčastěji. Soutěž Cesty městy přitom dokazuje, že dobrý nápad je často efektivnější než objem proinvestovaných prostředků.


Ondřej Lukáš
 

Podívejte se do databáze všech vítězů a přihlášených projektů do soutěže Cesty městy na cestymesty.cz