Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Tišnov: pěkné město dělá pěkné náměstí

Participace na úpravě veřejného prostoru znamená zeptat se lidí na to, čemu opravdu rozumějí. Tedy na jejich každodenní potřeby, které má prostor naplňovat.

Není asi příhodnější téma pro zapojování veřejnosti, než je plánování veřejných prostranství. Oprávněnou otázkou však bývá, v jaké fázi tyto uživatele oslovit. Zvláště v případě, kdy se daný prostor řeší architektonickou soutěží, je tedy dobré komunikaci s veřejností maximálně soustředit na samotný začátek přípravy projektu.

Přesně tak se rozhodli postupovat v Tišnově. Tišnov má jedinečné náměstí, které je specifické svou polohou ve svahu a zachovalými historickými prvky. Přesto náměstí zcela neplní roli atraktivního místního i turistického centra obchodu a služeb. Město se proto rozhodlo náměstí podrobit důkladné analýze.
 

Bez průzkumu se to neobejde

„V první fázi jsme mapovali nedostatky náměstí a zjišťovali, jak vlastně návštěvníci prostor využívají,“ říká Martin Nawrath, který se na plánování podílel. Sčítání aut i chodců v průběhu celého dne ukázalo, že obě skupiny návštěvníků jsou velmi vyrovnané. „Jako nevětší problém náměstí se ukázala intenzivní automobilová doprava, která spolu s parkováním vytváří nebezpečné situace a bariéry pro volný pohyb po náměstí,“ vysvětluje Nawrath. A co nejčastěji na náměstí dělají lidé, kteří tudy pouze neprochází? „Většinou postávají a povídají si se známým, kterého tu náhodou potkali. Míst na lavičkách nebo kavárenských zahrádkách, kam by si mohli sednout, je ale na náměstí velmi málo.“
 

Sobotní trh znamená setkávání

Hitem náměstí je sobotní trh, který sem přivádí na náměstí více lidí o víkendu. Analýzy vyplývající z pozorování místa pak byly doplněny o rozhovory, a to jak s pohledu běžného návštěvníka, tak z pohledu zástupců obchodů a dalších institucí sídlících na náměstí. „Jako velmi problematický se v rozhovorech ukázal být stav dlažby. Zdánlivou drobností, ale pro starší občany klíčovou, se ukázal nedostatek laviček, které v náročném terénu slouží jako odpočívadla,“ vyjmenovává problémy místních občanů Martin Nawrath. Důležitou součástí komunikace s veřejností byla i možnost vyplnění ankety v papírové i elektronické podobě. Té využilo více než 500 obyvatel města, což znamená téměř 10 procent tišnovského obyvatelstva. Poslední součástí přímé komunikace s obyvateli bylo rovněž plánovací setkání. Na něm zhruba padesátka občanů shrnula pozitivní i negativní kvality náměstí a posoudila řadu návrhů na zlepšení podoby a funkčnosti náměstí.
 

Rekonstrukce náměstí podle občanů

Výsledkem analýz a jednotlivých komunikačních nástrojů je souborné doporučení pro rekonstrukci náměstí. „Město nyní velmi dobře zná nedostatky a příležitosti svého hlavního náměstí. Tento dokument proto využije jako zadání v architektonické soutěži, kterou vyhlásí v nebližších měsících,“ vysvětluje Martin Nawrath. Architekti by se tak podle výsledků analýz měli soustředit v první řadě na upřednostnění pěších uživatelů, odstranění bariér a výrazné zlepšení podmínek pro pobývání. Scelení plochy náměstí a komfortní propojení jeho jednotlivých částí je zásadní pro místní obchody a služby, které by vedle volnočasového využití a plánovaných kulturních akcí měly zůstat hlavním zdrojem
vitality náměstí.
 

Robert Sedlák