Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Volím město

Devatero pro lepší Brno. A nejen pro něj.

V posledních letech se v jihomoravské metropoli vyprofilovala řada občanských iniciativ, které hledaly společnou platformu, aby mohly spojit jednotlivé hlasy do jednoho smysluplného celku. To se podařilo díky projektu RE public BRNO. Díky této platformě se v posledním roce a půl podařilo zorganizovat několik veřejných seminářů a workshopů, zejména na téma nakládání s veřejným prostorem, na kterých se setkali zástupci nejen místních neziskových organizací, ale také akademické obce, odborníků na urbanismus i politiků. Všechny získané podněty, nápady i připomínky pak zástupci platformy promítli do brožury Volím město, stručného manuálu, který nabízí devět jednoduchých „přikázání“ pro smysluplné nakládání s veřejným prostorem.

V manuálu se tak brněnští politici (a nejen oni) například dočtou, že jasně formulovaná vize rozvoje města je nepostradatelným minimem, že před nimi stojí úkol přiblížit strategické plánování občanům a že pro rozvoj města je klíčová obnova útvaru hlavního architekta. Dále je podle autorů nezbytné provést inventuru stávajících nevyužitých ploch, na jejímž základě bude možné říct, kterou plochu lze proměnit ve smysluplný veřejný prostor, kterou je možné zastavět domy a kterou lze takzvaně vrátit krajině. „V kompaktním městě má každá plocha svůj smysl. K takovému ideálu má Brno nyní hodně daleko,“ zdůrazňují autoři. Ačkoliv je brožura cíleně určena nově zvoleným brněnským zastupitelům, mají jednotlivá doporučení univerzální platnost a inspirovat se jimi mohou (a měli by) i v dalších městech a obcích České republiky.
 

Martin Gillár
 

Prolistujte si brožuru Volím město