Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Co postrádá vaše knihovnička: Než nastanou deště

Řešíte v obci problémy s povodněmi a nemáte čas se tomu hlouběji věnovat? Publikace Než nastanou deště nabízí přehledný úvod do tématu, které je rok od roku aktuálnější.

Díky této příručce se v problematice povodní budete moci zorientovat snadněji a rychleji. Kniha se zaměřuje na principy moderní protipovodňové ochrany a podrobněji se věnuje zejména přírodě blízkým opatřením, která využívají přirozených funkcí krajiny. Dozvíte se, proč má smysl zachovávat existující plochy rozlivu povodní, obnovovat na vodních tocích meandry a břehové porosty nebo zadržovat vodu v krajině prostřednictvím tůní, mokřadů a lužních lesů. Nechybí samozřejmě konkrétní příklady, jak lépe nakládat s vodou, aby bylo možné předcházet suchu, záplavám i erozi půdy, obnovovat zdroje pitné vody a zároveň v okolí vodních toků vytvářet příjemné místo pro pobyt. Příručku Než nastanou deště stojí za to si přečíst – a to dřív, než nastanou deště.

Kupte si knihu na e-shopu Nadace Partnerství