Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Rozhovor: Správná péče o mladé stromy dokáže obci ušetřit desetitisíce

O tom, jak zajistit bezpečnost stromů ve městech jsme si povídali s arboristkou Šárkou Weberovou ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Arboristika je v naší zemi poměrně mladým oborem. Zkuste nám popsat, co vlastně práce arboristů obnáší?

Jedná se o odborníky, kteří se specializují na péči o stromy rostoucí mimo les. Jejich práce však není jenom o řezu stromů, ale také o jejich komplexním hodnocení. Arboristé posuzují podmínky stanoviště, v němž strom roste, a v návaznosti na to doporučují vhodné technologie výsadby či pěstební péče. 

Zeptám se asi trochu triviálně – z jakého důvodu je nutné stromy v obcích ořezávat?

Každý řez je vždy poškozením stromu. Mnoho lidí si myslí, že ořezem stromům pomáháme. Určitě k tomu přispívá i název jedné z technologií „řez zdravotní“, který evokuje pocit, že strom uzdravujeme. Měli bychom si však uvědomit, že stromy neřežeme kvůli nim samotným, ale hlavně kvůli tomu, aby mohly růst společně s lidmi – neohrožovaly obyvatele ani jejich majetek. Správně provedený zásah umí míru poškození minimalizovat a naopak zajistí skutečný cíl ošetření stromu – jeho stabilitu a provozní bezpečnost.

Takže strom zřejmě nemůže ošetřovat každý, kdo umí zacházet s motorovou pilou…

Stromy rostou v měřítku lidského života velmi dlouho. Neuvážený zásah je může poškodit, výrazně zkrátit
jejich život, snížit jejich stabilitu, provozní bezpečnost jak okamžitou, tak v dlouhodobějším časovém horizontu. Škody jsou pak nenapravitelné. Proto je důležité nejdříve pečlivě vyhodnotit problematická místa daného stromu a podle nich
uzpůsobit provedení zásahu – což je záležitost vyžadující odborné znalosti a zkušenosti.

Jak poznám, že se jedná o kvalifikovaného odborníka?

Velkou roli při výběru odborníka hrají dosažené reference. Vždy je dobré kontaktovat některé zadavatele, s nimiž arborista v minulosti spolupracoval, a ověřit si jejich spokojenost, či se s prací dotyčného seznámit osobně a na vlastní oči si ověřit výsledky jeho práce. Určitým vodítkem může být odborný certifikát: ETW (European Tree Worker) nebo ČCA – úroveň stromolezec. Péče o stromy není činnost, která by se dala kvalitně dělat pouze příležitostně a okrajově. Dobrý arborista by proto měl mít profesionální vybavení, a jelikož se jedná zároveň o činnost náročnou a rizikovou, tak i sjednané patřičné pojištění.

Na kolik korun obec vyjde takové odborné ošetření stromu?

Je velmi těžké stanovit konkrétní částku, vždy totiž záleží na velikosti a stavu stromu, náročnosti požadovaného zásahu atd. Správně provedený výchovný řez na mladém stromě (záležitost pár set korun) může do budoucna předejít rozsáhlým stabilizačním zásahům, jejichž cena se může pohybovat i v řádech několika desítek tisíc korun.

K zubaři bychom měli chodit dvakrát do roka. Jak často podstupují ošetření stromy?

Každý řez se musí provádět z konkrétních důvodů a s konkrétním cílem, jelikož každé bezdůvodné říznutí do stromu je jeho poškozením. Profesionální arborista, dendrolog nebo krajinářský architekt by měl být schopen posoudit,
kdy je ořez nutný. V případě větších souborů stromů (parků, obcí, měst) je vhodné vypracovat plán péče, který stanoví prioritu jednotlivých zásahů a pomůže správci zeleně jednotlivé práce etapizovat dle jeho představ a finančních možností. 

Se kterými pochybeními se v péči o stromy nejčastěji setkáváte?

Každý strom je jedinečný a to, co u jednoho může být považováno za chybu, může být u druhého správně. V zahradě mateřské školy by například suché větve byly velkým rizikem a měly by být odstraněny. Naopak u stromu ve volné krajině je vhodnější je ponechat, protože mohou být domovem pro některé druhy vzácných organismů. Pokud
mám být ale konkrétní, pak mezi nejčastější chyby řadím špatnou volbu intenzity řezu (v závislosti na míře poškození stromu), nerespektování vedení řezu na větevní límeček, případně nedodržování třetinového pravidla řezu. 

Mohou si zaměstnanci úřadů nějakým způsobem ověřit, že arborista na stromě odvedl kvalitní práci?

Do značné míry jim nezbývá nic jiného než arboristovi důvěřovat, protože z koruny stromu vidí mnoho věcí mnohem lépe než lidé ze země. Právě proto je tak zásadní volba skutečného profesionála. Jako dobrý nástroj k hodnocení provedených
prací může sloužit standard Řez stromů, který vydala Agentura ochrany přírody a krajiny. V případě, že není možné některé zásady standardu dodržet, měl by odborník situaci investorovi vždy předem objasnit. 

Pokud by obec měla pochybnosti o provedených zákrocích na stromě, může je reklamovat?

Určitě je vhodné je probrat ještě na místě s tím, kdo strom ošetřoval. Pokud by se jednalo o stromolezce s certifikací ETW, je možné pochybnosti konzultovat se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. V extrémním případě, kdy by zásah strom trvale poškodil, bude nejlepší obrátit se přímo na Českou inspekci životního prostředí. Dokazování
špatně provedené práce je však obtížné, není-li doložitelný stav stromu před zásahem. Proto vždy doporučuji pořídit dostatečnou fotodokumentaci. 

Napadá mě ještě otázka z trochu jiného soudku. Z médií probíraných kauz mám pocit, že se v našich obcích stromy kácí často zbytečně. Jak to vidíte Vy?

Musím říci, že v tomto ohledu se situace zlepšila. Neuvážené kácení se stává spíše záležitostí jednotlivců než obcí. Ti chtějí kácet často z neadekvátních důvodů – strom stíní, padá z něj listí…

A jaký je podle Vás pádný důvod k pokácení stromu?

Kácení i vysazování stromů je běžnou součástí péče o dřeviny. Nejčastějším důvodem kácení je samozřejmě špatný zdravotní stav stromu, potažmo nízká provozní bezpečnost stromu. Důležité je však zohledňovat také pěstební a kompoziční cíle jednotlivých ploch – občas musí být méně perspektivní dřeviny pokáceny, aby umožnily vytvořit životní
prostor pro ty perspektivnější a tím průběžnou kontinuální obnovu celé plochy.
 

2adf792c-3e52-4b58-bcc0-9205ce40fe1c_680_453.jpgKDO JE ŠÁRKA WEBEROVÁ?

Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě v Brně. Pracuje v arboristické firmě ALL4TREES s. r. o. a v radě sekce péče o dřeviny – ISA Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
 

Adéla Mráčková