Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Hostětín aneb Ekologická renesance

Je tomu asi dvacet let, co nad Hostětínem, malou obcí na moravsko-slovenském pomezí, visela stavební uzávěra. Obec se pomalu ale jistě vylidňovala.
Kvůli uzávěře nemohli stavět, ještě na konci devadesátých let si tu místní topili doma uhlím. „Vzduch tu byl nedýchatelný,“ vyprávěl během letošního Dne Země starosta Robert Janota. Podle něj stojí za proměnou snaha obec zachránit. V polovině 90. let se ale vše začalo obracet k lepšímu. Nestalo se to však samo od sebe. Iniciátorem prvních ekologických projektů byl zdejší rodák a někdejší pracovník Ekologického institutu Veronica Miroslav Kundrata. Jeho návrhy si obec vzala za své a postupně začala budovat kořenovou čističku, obecní výtopnu na biomasu  a další ekologická opatření. Vznikla zde Hostětínská moštárna, nyní známá po celé České republice, a také ekologické Centrum Veronica, první veřejná budova postavená v pasivním standardu.

„Kouzlo hostětínských projektů tkví v tom, že se na nich podílejí obce, nevládní organizace, případně další kolegové a veřejná správa,“ říká Yvonne Gaillyová, nynější ředitelka Ekologického institutu Veronica. Korunku pro nejekologičtější obec v ČR dala návštěva následníka britského trůnu prince Charlese v roce 2010.
 
Hostětín je prostě živým důkazem toho, jak lze resuscitovat společenské dění i turistický ruch, když je na začátku dobrý nápad a vůle jej zrealizovat. 

Martin Gillár