Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Po čem touží vaše knihovnička: Jak pře(d)kládat svět

Inspirace pro všechny, kteří chtějí umět správně interpretovat místní dědictví.
„Každý další hustě popsaný informační panel či nudný průvodce „kolovrátek“ je jen výsledkem nepoučené snahy dělat interpretaci pro návštěvníky zajímavou a srozumitelnou.“ Takové je poselství knihy, která se zabývá prezentací zajímavých míst a objektů nejen u nás. Jak vlastně efektivně komunikovat s návštěvníkem? Co, jak a kdy mu sdělit? Co takového návštěvníka vůbec zajímá? Jakou formu pro komunikaci využít? Kniha vás naučí, kde končí předávání informace a kde začíná interpretace. Představí všechny možné formy interpretace od naučných stezek přes muzejní expozice až po činnost průvodců. Pro ilustraci obecných zásad autoři nabízí konkrétní případové studie projektů interpretace z České republiky i zahraničí a příklady ilustrují barevnými fotografiemi. Fandové interpretace jistě ocení přílohu věnovanou plánování interpretace, která je v České republice ještě v plenkách. Vzhledem k minimálním zkušenostem, které s plánováním interpretace u nás jsou, je tomuto tématu věnovaná samostatná příloha jednoho z autorů. Publikace vychází ze zahraničních zkušeností a zkušeností autorů, kteří jsou průkopníky používání zásad interpretace v České republice od roku 2001.

Autoři: Ladislav Ptáček a Tomáš Růžička (editoři) a M. Medek, B. Hušková, M. Banaš
Kde koupit? E-shop Nadace Partnerství:
Osobní odběr: Otevřená zahrada v Brně
Cena: 240 Kč