Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Razítko na dobrou službu

Jak se vyznat v široké nabídce nejrůznějších služeb, které jsou v obcích určeny zejména přespolním turistům?
Jak najít zázemí odpovídající představám a nárokům každého z nich? To jsou otázky, které si turisté před svou cestou často kladou. A jejich nároky se někdy velmi liší. Právě proto existují certifikace turistických služeb.

Podnikatelům i obcím pomáhají certifikace odlišit se od ostatních. Provozovatelé i garanti certifikačních programů tak posilují konkurenční výhodu označených služeb. Jen ti certifikovaní se pak dostávají do důležitých informačních
zdrojů a propagačních kanálů, které míří přesně na žádanou cílovou skupinu. V turistickém ruchu existuje takových certifikací řada i na mezinárodní úrovni – od hotelových hvězdiček, přes michelinské hvězdy až třeba po tzv. Certifikace služeb udržitelného cestovního ruchu.

U nás je na celostátní úrovni nejdále pravděpodobně certifikace Cyklisté vítáni. Značku dobře známého usmívajícího kola má nyní 1260 poskytovatelů služeb po celé České republice. Díky takové certifikaci má pak konkrétní provozovatel jistotu, že právě jeho zařízení se pak objeví v cyklistických mapách, průvodcích, navigacích a na informačních a turistických portálech. Na druhé straně zákazník zase má jistotu, že nepřijede někam, kde nebudou mít stojan na kolo ani pumpičku.

Certifikační systémy mají své kouzlo jednoduše v tom, že z nich těží všichni – pro provozovatele je to důležitá součást marketingu, pro klienty zase jistota určitého standardu.
 

Novinka českých certifikací – Český systém kvality služeb

Asi nejnovější turistickou certifikací je tzv. Český systém hodnocení kvality služeb. Ten je postavený na německých zkušenostech a na kontinuálním vzdělávání a zvyšování odbornosti institucí a pracovníků v cestovním ruchu. Do systému se mohou zapojit všechny organizace, které se v nabídce turistických služeb chtějí dále zlepšovat a rozumět lépe očekávání svých zákazníků. Pro případné obchodní partnery je pak značka znamením, že certifikovaná organizace je spolehlivým partnerem.
 

Cyklisté vítáni

Certifikace Cyklisté vítáni hodnotí nabídku služeb z pohledu cykloturistů. Díky spolupráci s agenturou Czechtourism, regionálními destinačními agenturami a sdruženími cestovního ruchu propojuje certifikace podnikatele s konkrétními nabídkami trávení volného času v regionech i celé ČR. Důležitým aspektem certifikace je rozeznatelnost značky pro zahraniční turisty. Certifikace Cyklisté vítáni patří mezi systémy, které od provozovatelů služeb vyžadují podobné
podmínky napříč Evropou, a používají podobné označení. Zahraniční návštěvník tak má jistotu, že pod danou značkou získá stejný komfort jako v sousedních zemích.

Mezi nejdůležitější podmínky patří například vhodné místo pro úschovu kola s kvalitními stojany, možnost vypůjčení nářadí na jednoduché opravy a informační servis o nabídce tras a výletních cílů. Podmínky certifikace se dále
liší podle typu služby – ubytovací, stravovací, kempy a turistické cíle. U ubytování je důležitá nabídka
snídaní, možnost přespání na jednu noc a možnost vyprání. Certifikované restaurace musí poskytovat teplá jídla po celý den, alespoň jedno vegetariánské nesmažené jídlo a vhodnou nabídku nealkoholických nápojů.

Kde žádat o certifikaci: www.cyklistevitani.cz
Počet certifikovaných služeb: 1260, z toho 722 ubytovacích
Cena certifikace: 1 983 Kč ročně
 

HotelStars

Certifikaci provozuje unie patnáct hotelových asociací zemí Evropské unie. Jejím cílem je sjednocení klasifikací a hodnoticích kritérií hotelových služeb pomocí jednotné metodiky a využití společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení. Systém zařízení označuje oficiální nálepkou, která deklaruje počet dosažených hvězd. Nutné je splnění kombinace minimálních a volitelných kritérií. 

Kde žádat o certifikaci: www.hotelstars.cz/certifikat-zadost
Počet certifikovaných služeb: 400
Cena certifikace: od 2000 Kč do 20 000 Kč v závislosti na velikosti objektu
 

Certifikace služeb vinařské turistiky

Certifikaci zaměřenou na milovníky vína a dobré gastronomie realizuje Národní vinařské centrum společně s Nadací Partnerství. Zařízení jsou rozdělena do pěti kategorií: vinařství, vinný sklep, vinotéka, restaurace s vínem a ubytování
s vinařskou tematikou. Certifikace dbá na původ vín, poskytování odpovídajících skleniček, vyškolený personál pro prezentaci vín a také celkový ráz objektu a jeho okolí.

Kde žádat o certifikaci: www.wineofczechrepublic.cz/cestyzavinem/certifikace
Počet certifikovaných služeb: 135
Cena certifikace: 1000 Kč ročně
 

Prázdniny na venkově

Cílem této značky, kterou provozuje Svaz venkovské turistiky, je vytvořit přehlednou nabídku zážitkové turistiky na českém, moravském a slezském venkově. Zapojeni mohou být ubytovatelé s kapacitou do 65 lůžek, farmy s ubytováním nebo přímým prodejem ze dvora, jezdecká centra a stáje, restaurace s regionální nabídkou nebo řemeslné dílny. Značka Prázdniny na venkově cílí především na rodiny s dětmi.

Kde žádat o certifikaci: www.prazdninynavenkove.cz
Počet certifikovaných služeb: 240
Cena certifikace: 600 Kč ročně

Petr Kazda