Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze třiatřicet osobností. Povolání, věk ani známá tvář při konečném výběru nerozhodují. Důležitý je přínos nominovaného člověka ke zlepšení životního prostředí. Chceme ocenit jak celoživotní práci prověřených osobností, tak dát příležitost těm zajímavým a odvážným lidem, kteří zrovna nezachraňují svět, ale svým přístupem mění pohled a přístup lidí k životnímu prostředí třeba jen v obci nebo regionu.

Ceny se udělují ve dvou kategoriích za dlouhodobý přínos životnímu prostředí a za významný ekologický počin.
 

Jak nominovat?

Nominaci lze podat přímo na oficiálních stránkách www.cenajosefavavrouska.cz. Stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný a jméno a kontakt na navrhovatele. Přihlašovat je možné až do konce dubna.

Sama Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Rückl Crystal a Biologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU a Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády.