do konce dubna můžete nominovat kandidáty na Cenu Josefa Vavrouška 2013, a to prostřednictvím oficiálních webových stránek ankety.
 

Povolání, věk ani známá tvář nerozhodují. Důležité je, aby přínos nominovaných osob byl nezpochybnitelný, jasně specifikovatelný a mohl sloužit jako příklad pro ostatní. Mezi dosavadními laureáty v sedmnáctileté historii jsou například ministr životního prostředí, bývalý poradce prezidenta či občanský aktivista, ale i filozof, právník nebo učitel. Loni se laureáty ceny stali manželé Ivana a Jan Jongepierovi za propagaci vědeckých a ochranářských výsledků a popularizaci ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat i v rámci celé ČR.

Cílem Ceny Josefa Vavrouška je zviditelnit a ocenit snahu jednotlivců, jejichž činnost konkrétním způsobem přispěla ke zlepšení životního prostředí. Přihlášky každoročně hodnotí odborná porota složená z předních odborníků a osobností v environmentální oblasti, včetně manželky Josefa Vavrouška Evy. Slavnostní předání cen proběhne v červnu u příležitosti Světového dne životního prostředí.

Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého prosazovatele udržitelného rozvoje a prvního československého ministra životního prostředí, který v březnu 1995 tragicky zahynul spolu se svou dcerou při zimním přechodu Vysokých Tater. Za 18 let trvání soutěže cenu obdrželo 29 osob, někteří z nich byli oceněni in memoriam.

„Cena Josefa Vavrouška dnes představuje nejen jednu z nejuznávanějších cen za ekologii, ale patří vůbec mezi nejprestižnější ceny v České republice udělované za přínos pro rozvoj určité oblasti.“ 
Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství 


Letošní rok v září by Josef oslavil 70. narozeniny. I proto bychom chtěli oslovit všechny, kteří na něj mají nějakou vzpomínku, aby nám ji poslali na mail tomas.ruzicka@nap.cz. Chceme touto formou připomenout Josefovy myšlenky a dodat odvahu všem, kteří sdílejí stejné nebo podobné hodnoty jaké prosazoval Josef Vavroušek.

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement, a.s.

Více informací, včetně přihlašovacího formuláře, podrobných pravidel soutěže a odkazu na sociální sítě, najdete na www.cenajosefavavrouska.cz.