Josef Vavroušek byl přední český ekolog a zároveň federální ministr životního prostředí. Narodil se 15. září 1944 v Praze. V roce 1968 se zúčastnil expedice směřující do nemocnice A. Schweitzera v Lambarené (Gabon). Jejím cílem byla jednak materiální pomoc nemocnici, jednak podpora Schweitzerových ideálů humanismu a úcty k životu. Od roku 1975 pracoval v Ústavu pro ekonomiku a řízení v oblasti kybernetiky a teorie systémů, později se specializací na péči o životní prostředí. Zároveň přednášel na řadě konferencí a kurzů. Aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra (1989).

V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí, a to do konce volebního období v červnu 1992. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí (Dobříš).

V září 1992 pak inicioval založení dobrovolné neziskové Společnosti pro trvale udržitelný život. Přednášel také na řadě vysokých škol v českých zemích i na Slovensku a dále ve Velké Británii (Cambridge). Na jaře 1994 navštívil USA, kde přednesl 22 přednášek na univerzitách, vědeckých ústavech i státních institucích. Byl vedoucím československé delegace na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (červen 1992).

Osudnou se mu stala výprava do Tater, kde 18. března 1995 zahynul pod lavinou společně se svou dcerou Petrou.

Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. Z jeho odkazu čerpají přední čeští environmentalisté dodnes.
 

Nominujte na Cenu Josefa Vavrouška

Na jeho počest a jeho jménem udělujeme od roku 1996 cenu, kterou oceňujeme konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Na Cenu Josefa Vavrouška můžete nominovat i vy, a to až do konce dubna.
 

Podívejte se a přečtěte si, jak na Josefa vzpomínají jeho blízcí