„Vnímám to jako ocenění všech, kteří přemýšlí podobně jako já, ale hlavně konají. Jsou to lidé, kteří žijí v nepřetržité konfrontaci zdravého rozumu a lidské hlouposti a také v duchu hesla konference v Nairobi ,Nepotřebujeme už tolik vědět, jako více dělat‘. Té konference, které se tehdy, pokud se nepletu, zúčastnil i Josef Vavroušek. Všichni, kteří se tady na vyhlášení potkáváme, víme, že náš přístup není osamocený a že je správný.“
Petr Pakosta, laureát Ceny Josefa Vavrouška

Nominovat na cenu mohla veřejnost prostřednictvím webových stránek www.cenajosefavavrouska.cz do konce dubna. Celkem bylo nominováno 15 osobností z různých oborů a odvětví. Z nich potom vítěze vybrala odborná porota, pro kterou bylo velmi důležité i to, aby se laureát stal příkladem pro ostatní, zejména pak pro mladou generaci.
Mezi dosavadními laureáty v sedmnáctileté historii jsou například ministr životního prostředí, bývalý poradce prezidenta či občanský aktivista, ale i filozof, právník nebo učitel. Loni se laureáty ceny stali manželé Ivana a Jan Jongepierovi za propagaci vědeckých a ochranářských výsledků a popularizaci ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat i v rámci celé ČR.
Letos se o cenu ucházel například i ředitel KRNAPu Jan Hřebačka, uznávaný vodohospodář Václav Ćermák nebo lesník a ekolog Josef Fanta. Seznam všech nominovaných i s jejich profily je k dispozici na stránkách www.cenajosefavavrouska.cz.

„Jsem nesmírně rád, že cenu dostal právě on. Svým životem naplněným tolika aktivními, mužnými činy pro konkrétní naplňování ideálu trvale udržitelného života může být mnohým lidem vynikajícím osobním příkladem, které dnes tolik chybějí.  
Petr dokázal nejen svou prací, ale celým životem neúnavně, tvořivě, originálně, statečně a čestně obstát v obtížných situacích a vždy najít užitečnou a následováníhodnou cestu ke zlepšení kvality života v nejpostiženější oblasti naší země. 
Patřil jsem čtyři roky k jeho blízkým spolupracovníkům na Mostecku a sám jsem pak bezmála deset let usiloval o obnovu jiného koutu naší země. Proto smekám před dnešním nositelem Ceny Josefa Vavrouška, jeho dílem i životem. Petr je chlap, který mužské krédo „postav dům, zasaď strom, zploď syna“ naplnil nadmíru vrchovatě.“

Jan Piňos, mluvčí Hnutí DUHA a někdejší blízký spolupracovník Petra Pakosty