Cena Josefa Vavrouška za celoživotní přínos

Laureátem v kategorii za dlouhodobý přínos se stal Bedřich Moldan, český ekolog, publicista a politik, který stál u zrodu české ekologické legislativy po roce 1989. V letech 1990 a 1991 byl prvním ministrem životního prostředí a počátkem devadesátých let pak působil například jako předseda Českého svazu ochránců přírody. Na přelomu století vykonával funkci předsedy Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Je profesorem Univerzity Karlovy, kde založil Centrum pro otázky životního prostředí a věnuje se pedagogické činnosti. 
 
„Profesor Moldan je dosud jednou z mála světově proslulých osobností environmentální politiky Česka. Česko, Slovensko ale i celá Evropa byla pozitivně ovlivněna jeho prací i schopností dávat dohromady politiky, vědce, odborné týmy či mladé lidi.“
Ladislav Miko, zástupce ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise
 

Cena Josefa Vavrouška za významný ekologický počin

V kategorii za významný ekologický počin si cenu odnesl severočeský podnikatel Daniel Pitek, který na vlastní náklady a na rozsáhlém území několika stovek hektarů obnovuje krajinu kolem Milešovky. Veřejně se angažuje v celém regionu i v celostátních kauzách spojených s ochranou přírody. 
 
„Rozšířením ceny o kategorii významný počin dáváme příležitost k ocenění práce právě těch zajímavých a odvážných lidí, kteří zrovna nezachraňují svět, ale svým přístupem mění pohled a přístup lidí k životnímu prostředí třeba jen v obci nebo regionu. A právě takovým člověkem je i Daniel Pitek.“
Tomáš Růžička, výkonný ředitel Nadace Partnerství

Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze jednatřicet osobností. Je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. 

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Rückl Crystal a Biologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU. 

Další informace najdete na www.cenajosefavavrouska.cz