Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Co přinesla konference Mapy jsou pro každého?

Minulý týden proběhl čtvrtý ročník konference Mapy jsou pro každého! Letos opět v okouzlující krajině Žďárských vrchů.
Čím vlastně je konference Mapy jsou pro každého? Proč se lidé na konferenci každoročně vrací? Mapy jsou pro každého jsou koktejlem postaveným na solidním odborném základě, dochuceným zajímavými a popularizačními prezentacemi, podávaným dohromady s přátelským společenským večerem. A samozřejmě, konferenční koktejl se neobejde bez podmanivé přírody Ždárských vrchů obklopující místo konference, Hotel Svratka. Výsledkem jsou dva dny, ve kterých se míchá expertíza, novinky a relaxace.
 


Jaký byl program konference?

Co se děje na hraně technologického pokroku v mapování představili Vladimírek Plšek a Tomáš Orlík ve svých prezentacích, ve kterých představili technologii trojrozměrného mapování a jejího využití pro rozmanité rozhodování.

Potřebujete mít přehled o aktuální struktuře rozsáhlého povrchového dolu pro zajištění bezpečnosti pracovníků? Chcete si promítnout, jaký dopad bude mít novostavba na okolní stabilizovanou zástavbu? Trojrozměrné mapování je tu přesně pro tyto a mnohé další situace.

Kontext GISové reality představuje i legislativa. Co vlastně přináší GDPR a jak ve firmě standard implementovat přijel představit Miroslav Rychtařík Úřadu vlády ČR skrze desatero pro správce osobních údajů. Jak v současnosti přistupuje Úřad vlády ČR k uplatnění konceptu Smart City v českých městech a regionech představil Ivo Zdráhal a vzbudil tak živou diskusi ukazující na potřebu přemostění perspektiv samospráv, vlády a samotných dodavatelů chytrých řešení.

Že mapování není pouze praktická záležitost, ale představuje i myšlenkovou výzvu, připomněli hned dva prezentující. Petr Daněk z Masarykovy univerzity poukázal na mocenské asymetrie související s mapováním a využití různých technologií s tím, že mapa jako zobrazení světa reflektuje také povahu sociálního uspořádání a vztahů mezi skupinami lidí. Jan Ptáček potom ukázal, jaké výzvy představuje zanášení do map politicky sporných území.

Během konference se dostalo i na řešení mobility městského obyvatelstva. O nízké obsazenosti osobních automobilů a možnostech carpoolingu, tedy pravidelné spolujízdy lidí na jedno pracoviště hovořil Michal Šindelář. O rozsáhlých možnostech jak skrze vysokou penetraci chytrých telefonů vylepšit možnosti nemotorové a městské hromadné dopravy mluvil Pavol Žilecký, zástupce firmy provozující a tvořící aplikaci UrbanCyclers. Co to znamená kopcovité město a jak identifikovat městské oblasti s nejlepším geografickým potenciálem pro rozvoj cyklodopravy představil Marek Lahoda.
Během konference dále zaznělo několik příspěvků ukazující konkrétní řešení, ať už mapování plynárenské infrastruktury a řešení komunikace se zákazníky, tvorbu tradičního tematického atlasu pro Jihomoravský kraj anebo obecně aktuální stav využití GISové technologie v rámci samosprávy.

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které další ročník konference Mapy jsou pro každého přinese nové odpovědi.

Dotýkají se Vás tato témata? Rádi byste přispěli do programu vlastním příspěvkem z praxe? Přihlaste se prostřednictvím mailu dominika.bauchelova@nap.cz  a pojeďte na příští konferenci, která proběhne opět na Vysočině na konci května 2019. 

Více informací na www.giskonference.cz.

Namíchejte si mapový koktejl i vy!