EKOFILM divákům představí mezi 3. a 5. prosincem  širokou paletu především nezávislých dokumentů o otázkách a globálních problémech ochrany životního prostředí v různých zemích světa a v mnoha případech i fakta o řešení závažných ekologických kauz, ať už v sekci soutěžních či nesoutěžních filmů.
   

Přednáška a beseda s Josefem Fantou

Naše nadace se podílí především na doprovodném programu festivalu - na 5. prosince připravujeme přednášku a besedu s letošním laureátem Ceny Josefa Vavrouška, Josefem Fantou, která se uskuteční v Místodržitelském paláci.

Profesor Josef Fanta získal v letošním roce prestižní Cenu Josefa Vavrouška za celoživotní odborné prosazování metod péče o les nejen v chráněných územích a za hlavní podíl na obnově lesa zničeného kyselými dešti v Krkonošském národním parku. Od roku 1963 pracoval na Správě Krkonošského národního parku, jehož vyhlášení připravoval, a od roku 1977 působil v emigraci v Institutu pro výzkum lesa a krajiny a později na univerzitě v Amsterodamu jako profesor ekologie krajiny. Z pozice profesora ekologie lesa na univerzitě ve Wageningenu odešel v roce 1996 do důchodu. Nepřestal se ovšem zapojovat do diskusí o metodách obnovy lesa v chráněných územích.

Diskuze o obnově lesa v chráněných územích a zvláště v národních parcích je stále živá. Spor vyvrcholil v roce 2011 ve střet mezi ochránci přírody, vědci a aktivisty na jedné straně a obcemi a lesníky z Národního parku Šumava na straně druhé. Profesor Fanta se v té době jednoznačně postavil na stranu těch, kteří preferují na území národního parku ponechat les po kůrovcové kalamitě své samoobnově, bez zásahu člověka. Profesor Fanta vychází ze zkušeností z práce v několika evropských národních parcích.

Je ale možné přenášet zkušenosti ze zahraničí do České republiky? Proč by měly existovat rozdílné postupy péče o les v chráněných územích? Proč jsou na obnovu lesa v národních parcích tak rozdílné názory? Jak se postupuje při obnově lesa zničeného imisemi v Krkonošském národním parku? Jaká je vůbec role národních parků? Jaká je budoucnost lesnictví a lesa v České republice? O těchto a dalších otázkách bude s profesorem Fantou rozmlouvat pan Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí, dnes zástupce ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele a zároveň člen správní rady naší nadace a zároveň nový prezident Ekofilmu.
 

Kdo je Josef Fanta? Poslechněte si jeho proslov během letošního udílení ceny Josefa Vavrouška.