Města a celá společnost čelí stále více následkům změn klimatu a stojí před výzvou snižování uhlíkové stopy. Kromě snižování energetické náročnosti je jednou z cest zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v místě spotřeby, např. malými slunečními elektrárnami nebo kolektory na ohřev teplé vody, zejména na střechách domů. Tento veřejný zájem se často dostává do konfliktu s jiným veřejným zájmem, a to památkovou ochranou.
 

Zajímají vás odpovědi na následující otázky?

• Kdy má ochrana střešní krajiny plošně chráněných území absolutní přednost a kdy je možno instalaci panelů povolit? 
• Jde vždy o konflikt? 
• Umožní rychlý vývoj technologií takové povrchy panelů, které nebudou památkovou ochranu narušovat a umožní získávání energie ze slunce pro místní spotřebu? 
• Jaké investice nebo opatření by mohly přinést nejúčinnější úspory?

Ano? Pak se přijďte zapojit do diskuze s odborníky na památkovou péči i obnovitelné zdroje energie! 

A náš společný cíl? Hledání možných řešení mezi ekologickou soběstačností budov a jejich památkovou ochranou.

Určeno pro: manažery veřejných budov ve městech, památkáře, vlastníky historických a památkově chráněných budov.

Včasná registrace zdarma.

Za přípravný tým Nadace Partnerství se na vás těší Simona Škarabelová.

Akce vznikla s finanční podporou Ministerstva životního prostředí – Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Inspiraterra-na-FB.jpg