Seminář: 
 
  • představí přínosy zelených střech a představí je jako jednu z významných adaptací na klimatické změny (zmírňování přívalových srážkových odtoků, snižování teplotních výkyvů, regulaci vlhkosti apod.) 
  • shrne základy správného navrhování a provádění a vysvětlí spojitosti mezi častými chybami a jejich důsledky 
  • poskytne inspiraci představením příkladů rozmanitých řešení domácích i zahraničních realizací

Podrobný program bude doplněn.

Přednášející: Ing. Jitka Dostálová, Svaz zakládání a údržby zeleně

Seminář je určen především pro zástupce veřejné správy a obcí.

Odborným partnerem semináře je Svaz zakládání a údržby zeleně, sekce Zelené střechy.

EHP-fondy_Logo-(2).jpg


Seminář je realizován v rámci projektu "Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu EHP-CZ02-0V-1-008-2014" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně.