„Letošní jednání poroty nebylo vůbec jednoduché, protože významných kandidátů bylo hned několik. Myslím, že v případě Jaromíra Bláhy porota ocenila i nedávný úspěch přijetí novely zákona o ochraně národních parků.“
 

ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata
 

„Musím říct, že mě tentokrát těší víc věcí najednou. Je to jistá satisfakce, že se v poslední době znovu vracíme k odkazu Josefa Vavrouška, k jeho myšlenkám na trvale udržitelný rozvoj. Pro politiku "trh nade vše" byl skoro sprostým slovem, dnes nejen kvůli klimatické změně, nedostatku vody, globálnímu znečištění životního prostředí nám dochází, že neudržitelný rozvoj je cestou do pekel. Těší mě i úctyhodně dlouhá historie Ceny Josefa Vavrouška. I díky ní si přes dvacet let společně připomínáme, že starost o životní prostředí má pro nás trvale vysokou cenu. Oběma držitelům cen 21. ročníku blahopřeji a přeji jim mnoho sil."
 

Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR 


Cena Josefa Vavrouška za celoživotní přínos: Jaromír Bláha

Jaromír Bláha dosáhl za více jak pětadvacet let práce v ochraně přírody řady úspěchů. Bojoval proti výstavbě gigantického rekreačního střediska Rajchéřov u Landštejna v České Kanadě, založil a vedl program ochrany lesů v Hnutí Duha, je spoluzakladatelem projektu vlčích a rysích hlídek a spoluautorem Záchranného programu pro velké šelmy v ČR. Inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření systémem FSC u nás a podílel se i na přípravě českých národních standardů šetrného lesního hospodaření a na přípravě Národního lesnického programu pro roky 2007–2013.
   

Cena Josefa Vavrouška za významný ekologický počin: Libor Musil

V kategorii za významný ekologický počin, která se udělovala letos teprve podruhé, navázal na loňské vítězství Daniela Pitka další podnikatel Libor Musil ze Slavkova u Brna. Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. V roce 2015 zprovoznil zelenou stavbu LIKO-NOE, která ukazuje využití šetrných technologií a je zcela pionýrská ve využití zelených fasád, kořenových čistíren a uzavřeného koloběhu vody. V roce 2017 připravuje výstavbu zelené výrobní haly. Jeho vizí je dodávat průmyslové haly, které neovlivňují negativně vodní režim a mikroklima.
   

Cena Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze třiatřicet osobností. Je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. 

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Rückl Crystal a Biologické centrum AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhlo ve spolupráci s Odborem pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády

Další informace najdete na www.cenajosefavavrouska.cz