Název projektu: Otevřená zahrada pro lidi a přírodu ve městě
Povědomí široké veřejnosti, ale i školní mládeže o udržitelném životě, zeleném stavění, lokálním pěstování a odpovědné spotřebě postupně roste, přesto bychom prostřednictvím aktivit projektu rádi dále rozvíjeli a podporovali důležitost a aktuálnost těchto témat u nejširšího spektra obyvatelstva.
 
Tímto praktickým projektem chceme dokázat, že do ochrany životního prostředí se může zapojit každý a že používání chytrých zelených technologií je moderní a úsporné. Že ekologická řešení neznamenají návrat do minulosti, ale naopak jsou „in“. Nejde o ideologii, ale o přístup k životu, který je atraktivní, šetrný a ekonomický.
 
Realizací projektových aktivit chceme docílit především větší informovanosti a angažovanosti jednotlivých cílových skupin v otázkách ochrany životního prostředí, lokální produkce a spotřeby a jejich aktivního zapojení do jednotlivých ekologických témat. Chceme rozšířit spektrum zapojených cílových skupin o další školky, školy, odborníky i veřejnost, která dosud na akcích v areálu Otevřené zahrady nebyla. K tomuto účelu provedeme i nezbytné úpravy na sousedním pozemku, aby zde mohly být realizovány všechny navržené vzdělávací a osvětové aktivity popsané v tomto projektu. Vznikne tak multifunkční areál pro různé typy aktivit EVVO.
SWISS_Cntrb_LOGO_BILE.jpgMZP-(1).gif