Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU policy on civil society.
Cílem projektu je oslovit občanské iniciativy a zlepšit jejich advokační schopnosti, propojit tyto iniciativy mezi sebou pro sdílení know-how a vzájemnou pomoc. Dalším cílem je navrhnout možné principy pro společnou evropskou politiku na obranu a posílení občanské společnosti v kontextu autoritářských tendencí v členských zemích EU (rámcová evropská politika na podporu občanské společnosti jako protiváha režimům omezujících občanskou společnost a participaci).

Projekt oslovuje ustanovené organizace disponující zkušenostmi, které mohou sdílet, dále single-issue iniciativy, místní a grass-root iniciativy.

Nástroje projektu

Průzkum stávajícího stavu
  • popsat stávající situaci a identifikovat bariéry, kterým iniciativy čelí
  • popsat efektivní formy networkingu iniciativ
  • popsat dopady anti-NGO diskurzu na aktivity iniciativ
  • obecně: nachystat půdu pro workshopy; realizace leden – březen 2019

Národní workshop pro zástupce iniciativ
  • 35+ účastníků z CZ iniciativ; termín duben – červen 2019, Praha
  • školení participace, advokacie a veřejných politik 
  • prezentace existujících EU politik na podporu občanského sektoru

Mezinárodní workshop pro zástupce iniciativ
  • 60 účastníků z CZ, SK, HU, PL, BLG iniciativ; nejpozději září/říjen 2019, Brno
  • zaměřeno na politiky podpory občanského sektoru a formulaci principů společné EU politiky

Proběhne 6 národních workshopů ve všech zemích a 3 mezinárodní v České republice, Slovensku a Bulharsku.
 

E-learning a newsletter

Pro účastníky projektu jsme nachystali vzdělávací zdroje pro efektivnější dosahování cílů organizací, o stavu občanské společnosti v Evropě a ochraně prostoru pro občanské aktivity. Každý newsletter obsahuje novinky z Evropy a doporučenou četbu. Ke stažení zde