Škola, která mění své okolí. Škola, která dává žákům slovo. Škola, která se otevírá komunitě a spolupracuje s ní. Představujete si takto svoji školu? Zapojte do programu Škola pro udržitelný život!

Školou pro udržitelný život se může stát každá základní či střední škola v ČR.

Žáci těchto škol spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Spolu pak postupně realizují navržené změny a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a studují.

Jak poznám školu pro udržitelný život?

  • Škola spolupracuje s místní komunitou
  • Její žáci prakticky pomáhají životnímu prostředí
  • Škola získala oficiální titul Škola pro udržitelný život udělovaný Nadací Partnerství a Střediskem ekologické výchovy SEVER


Co vaše škola získá zapojením do programu?

  • Dovednost připravit praktický místní projekt se svými žáky a partnery v obci
  • Živý a praktický způsob, jak učit své žáky
  • Vzdělávání pro učitele, výukové programy pro žáky, metodické materiály
  • Informační servis a konzultace svých aktivit se zkušeným týmem
  • Možnost získat granty na projekty prospívající místu
  • Titul Škola pro udržitelný život

Chci vědět víc!

Podrobnosti o tom, jak svou školu do programu zapojit, které školy již certifikát získaly a co konkrétně tyto školy dělají, najdete na našem webu www.skolaprozivot.cz.