Čas od času také vydáme knížku nebo brožuru, ze které mohou učitelé čerpat nápady. Ale co je nejdůležitější! Po celý školní rok žáci našich škol uskutečňují vlastní projekty, kterými prospívají sobě, obci i přírodě.

Kurzy pro učitele

Kurzy DVPP jsou určené pro pedagogy, kteří chtějí zapojit školu do života obce, obec do života školy a společně s žáky, rodiči i občany plánovat a realizovat užitečné změny. Vítáni jsou úplní začátečníci i učitelé, kteří chtějí sdílet zkušenosti z již řešených projektů.

img_8184.jpgimg_8195.jpgimg_9573.jpg

Výukové programy pro žáky

Jako podporu, nabízíme všem účastníkům kurzu a všem školám již zapojeným do programu asistované výukové programy probíhající přímo na školách. Žáci se při nich zapojí do přemýšlení o problémech místa, kde žijí, a sami navrhnou, co by mohli pro jejich zlepšení udělat.


Konference

Na jaře 2012 jsme pozvali do České republiky americkou zakladatelku metody místně zakotveného učení Delii Clark. Učitelé dostali možnost vyslechnout její přednášku a zúčastnit se jejího workshopu na konferenci NAOMAK v Brně. Odpoledních workshopů byla na konferenci celá řada, každý si mohl vybrat podle vlastní chuti.
V Praze Delia Clark promluvila o místně zakotveném učení před odbornou veřejností. Z diskuze vzešla celá řada podnětů, z nichž některé už se dnes rozvíjejí.


Exkurze za příklady dobré praxe

Pravidelně pořádáme exkurze na školy, které realizují výuku praktickými místními projekty. Účastní se jich učitelé i další zájemci.

Exkurze1.JPGExkurze2.JPGExkurze-2012.JPG

Pokud jste zvědaví, co dělají naše školy, nahlédněte do interaktivní databáze. Vyhledávejte, prohlížejte, komentujte, hodnoťte…poučte se.

www.databaze.skolaprozivot.cz