Cílem projektu je přispět ke změně skeptického postoje české veřejnosti k důsledkům změn klimatu a k aktuální potřebě adaptačních a mitigačních opatření. Zároveň chce podpořit politiku MŽP a cíle Strategie EU 2020 v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky velmi praktickým a názorným využitím dat získávaných z referenčních nízkoenergetických budov, zelené střechy a stromů pro osvětu široké veřejnosti a vzdělávání studentů a odborné veřejnosti. K těmto cílům slouží jak zpřístupnění měřených dat široké veřejnosti ve velmi názorné formě, tak vytvoření výukových programů a dalších vzdělávacích modulů zaměřených na dvě oblasti: 1) odezvu dřevin na stres vyvolaný změnou klimatu a 2) na vodní a energetické bilance ekologické stavby se zelenou střechou.
 

V areálu Otevřené zahrady sledujeme spotřeby energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie a také reakci stromů a vegetace zelené střechy na klima ve městě

V celém areálu je přes 70 měřicích přístrojů a čidel, která poskytují důležité informace o chování objektu. Sami se můžete přesvědčit, jak je náš areál šetrný k životnímu prostředí. Tyto ukazatele sledujeme samostatně pro budovu B, budovu C a okolní zahradu. Obě budovy mají kancelářské prostory, každá o ploše přibližně 1000 metrů čtverečních.

Budova B je původní stavba z 50. let, která prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2012 do nízkoenergetického standardu. K této budově jsme ve stejném roce přistavili budovu C, kterou jsme konstruovali již jako energeticky pasivní budovu. V budově C je také konferenční sál pro 70 lidí. Část energie a vody spotřebovává taky okolní výuková zahrada s herními prvky určená pro výuku a vzdělávání.

Více o projektu zde.
 

Nadace Partnerství je partnerem v projektu
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu 
EHP-CZ02-0V-1-008-2014
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně.