Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Přihlaste své žáky na modelovou klimatickou konferenci

Nadace Partnerství nabízí žákům ve věku 13 – 17 let možnost zúčastnit se unikátních modelových klimatických konferencí.

Dvě samostatné akce proběhnou ve čtvrtek 14. 11. 2013 a pátek 15. 11. 2013. Nabízí žákům příležitost k rozvoji znalostí a kritického uvažování o klimatické změně a možností jejího ovlivňování. Motivují žáky aktivně se podílet na rozhodování o své vlastní globální budoucnosti.


Podívejte se, jak probíhaly modelové klimatické konference v minulém roce!
 


 

V přípravné fázi žáci vytvoří tzv. klimatické týmy (po 5 žácích), které budou reprezentovat jednotlivé státy světa. Na školách proběhnou lektorované motivační programy seznamující žáky s tématem a nadcházející přípravou. Žáci dostanou za úkol zjistit informace o zemi, kterou zastupují, její postoj ke klimatické změně a to, jaký dopad na ni klimatická změna má. Klimatické týmy se po celou dobu připravují na vyvrcholení projektu, kterým je simulovaná klimatická konference. Na konferenci jednotlivé státy přednesou svá stanoviska a pokusí se společně vyjednat mezinárodní cíle, které by mohly vést ke snižování CO2.  Na konferenci lze navázat v následné práci na škole např. srovnáním výsledků modelové a skutečné konference, prezentací nových zkušeností ostatním žákům… podpůrné podklady k této práci učiteli poskytneme.
 
Akce se mohou zúčastnit skupinky žáků po 5 nebo celé třídy rozdělené do takovýchto skupinek.
 


 


Bonus: Učitel doprovázející skupinu žáků na konferenci získá volný vstup na odpolední akci Geoscopia v Otevřené zahradě v Brně.

K nahlédnutí:

Videoklip z loňského ročníku modelové klimatické konference

Ke stažení:

Informační leták 

Přihláška na konferenci