Velká část finančních prostředků, ze kterých Nadace Partnerství financuje své aktivity, pochází ze soukromých, firemních zdrojů. Bez našich hlavních partnerů by například naše podpora péče o stromy nebo zklidňování dopravy byla nemyslitelná.
 

Vzdělávání jako základ dlouhodobé spolupráce

Naše vzdělávání zaměřené na firmy je motivováno snahou udržet s firmami úzkou spolupráci a posílit jejich program společenské odpovědnosti.

Typy vzdělávání

V současnosti mohou firmy u nás nabídku následující vzdělávací programů:
 
  • Studie plány mobility vám napoví, jak se vaši zaměstnanci mohou dostat do práce efektivněji i šetrněji. Speciální vzdělávací program prozradí, jak ušetřit firemní peníze.  
  • Proč se snažit objevit to, na co už dávno přišli jiní? Odborné exkurze do fungujících provozů pomáhají rozvíjet místní ekonomiku a příznivě přispívají ke kvalitě životního prostředí. Umíme zařídit exkurzi i do zahraničí, například do Německa, Rakouska, Velké Británie či Spojených států.
  • Interpretace místního dědictví je kurz zaměřený na správné uchopení genia loci místa a jeho možné vyžití při podnikání. 


Pomáhejte nám pomáhat

 Pomáhat se dá různými způsoby.
 
Nejcennější je pro nás dlouhodobá spolupráce na více úrovních: můžete se například stát partnerem Nadace, případně partnery našich jednotlivých témat a aktivit – od zklidňování dopravy přes šetrnou turistiku až po kultivaci krajiny. Rovněž můžete přispět na naši činnost vstupem do Klubu přátel Nadace Partnerství, případně finančním darem.
 
Děkujeme za vaši přízeň!

 

Užitečné odkazy