Interreg_logolink-01-(1).png

Realizátor: Nadace Partnerství
Rakouský partner: Arche Noah
Doba realizace: 1. 7. 2018 – 30. 9. 2019
Celkové výdaje projektu: 22 497 EUR
Finanční příspěvek z EFRR: 19 122 EUR

Nadace Partnerství provozuje unikátní vzdělávací Otevřenou zahradu, jejíž součástí je městská farma, výuková užitková a bylinková zahrada s ukázkami pěstování původních krajových odrůd. Veškerá produkce je GMO free a uplatňujeme zde zásady permakulturního hospodaření. Rakouská společnost Arche Noah dlouhodobě buduje banku GMO free semen a věnuje se vzdělávání v této oblasti. V rámci projektu dojde k  přenosu zkušeností s pěstováním geneticky neupravených semen a krajových odrůd. Výměna zkušeností vyústí ve společnou tvorbu materiálů pro výuku žáků , výsadbu ukázkových záhonů v OZ, zprostředkování nabytých zkušeností učitelům MŠ a ZŠ až po zapojení škol do pilotních výsadeb bylinkových a květinových záhonů na školních zahradách.

 

Výstupy z projektu - ke stažení: 

Plakát
Metodický list pro veřejnost
Metodický list k praktické výuce pěstování semen na školních zahradách