Projekt: Vzdělávací areál Otevřená zahrada pro předškoláky – rozšíření zázemí pro EVVO
Realizátor: Nadace Partnerství
Celkové způsobilé výdaje: 328 558 Kč     Realizace projektu: 1.7.2018-30.9.2019
Výše příspěvku SFŽP ČR: 279 274 Kč        Zahájení: 1.7.2018
Výše příspěvku žadatele: 49 284 Kč         Ukončení: 30.9.2019

Projekt podpořený Státním fondem životního prostředí pomohl v Otevřené zahradě rozšířit zázemí pro výuku a pobyt předškolních a mladších školních dětí. Ze získaných prostředků vzniklo dřevěné pexeso s obrázky zvířat, které v zahradě žijí, dendrofon z místních dřevin, vyvýšené záhony, hmyzí domečky, hmatová stezka, habrový tunel, pískoviště a špalkoviště. Vybudovaná jurta dala zázemí dětské skupině.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

201507201952_logo-MZP.pngSFZP_H_CMYK.jpg
www.mzp.cz, www.sfzp.cz