Naše vzdělávací projekty

 

Klima a rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals)

Ve spolupráci s asociací evropských měst Climate Alliance realizovala naše Nadace Partnerství v letech 2013–2015 projekt zaměřený na osvětu a vzdělávání v oblasti změn klimatu.

Vědci Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) zkonstatovali, že klimatická změna již dnes negativně ovlivňuje každý kontinent a oceán. Do budoucna bude přibývat lidí chudých, hladových a nemocných jako důsledek častějších povodní, vln veder a sucha a snížené produkce potravin. Vědci IPCC rovněž varovali, že bez podstatného a rychlého snížení uhlíkových emisí budou dopady klimatické změny větší, než na jaké jsme vůbec schopni se adaptovat.
Navzdory neuspokojivých mezinárodních jednání na úrovni států, města a obce po celém světě zavádějí různá opatření na snižování emisí skleníkových plynů. V Evropě jsou tato města sdružena v asociaci Climate Alliance nebo se hlásí k tzv. Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors).

Vytvořili jsme českou verzi výstavy o lidech, kteří se již nyní potýkají s vlivy a následky změn klimatu. Výstava uvádí příklady z celého světa – Bangladéše, Brazílie, Ekvádoru, Etiopie, České republiky a dalších zemí.
 
Tato putovní výstava navštívila několik evropských měst a v ČR byla vystavena u příležitosti tiskové konference vědeckého panelu k 5. hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) v Akademii věd v Praze, na Magistrátu hlavního města Prahy, v Brně, Ostopovicích a dalších městech a školách.

V rámci projektu vznikly též výukové programy „Hra nehra“ - pojednávající o problematice naší spotřeby a „Není růže bez trní“ – zaměřená na problematiku nedostatku vody v Africe. Tyto výukové programy jsou na objednávku k dispozici školám druhého stupně.
 

eu.jpg
Projekt byl podpořen Evropskou unií.


Od přílišné spotřeby k solidaritě (From overconsumption to solidarity)

Ve spolupráci s asociací evropských měst Climate Alliance a lucemburskou rozvojovou organizací ASTM realizovala naše nadace v letech 2013–2015 projekt zaměřený na osvětu a vzdělávání v oblasti změn klimatu.


Spotřeba zemí v Evropské unii a obecně v tzv. rozvinutých zemích je zatížena příliš velkou ekologickou stopou. Spotřebováváme více zdrojů, než které máme v rámci Evropy k dispozici – dovážíme ropu, další nerostné suroviny nebo zemědělské produkty, a svou spotřebou ovlivňujeme kvalitu života lidí v Asii, Africe nebo Jižní Americe.

V rámci tohoto projektu navštívili Tomáš Růžička a Michal Veselý zlatý důl Yanacocha a oblast peruánské Amazonie. Na několika vystoupeních a přednáškách na téma vlivu těžby zlata na život místních obyvatel v peruánských Andách a vlivu těžby ropy na život indiánských kmenů v Amazonii zprostředkovali posluchačům, jaký může mít náš životní styl vliv život lidí v horách nebo pralese. Z jejich cesty vznikla výstava Ohrožená Amazonie. Další výstava, která vznikla v rámci tohoto projektu, je výstava o těžbě nerostných surovin – zlata, ropy a coltanu.
 
eu.jpg 

Projekt byl podpořen Evropskou unií.

Budoucnost, jakou chceme – Měj se k světu!

Ve spolupráci s asociací evropských měst Climate Alliance a českými nevládními organizacemi se Nadace Partnerství podílí na osvětové kampani zaměřené na rozvojovou spolupráci.

Český příspěvek k cílům pro udržitelný rozvoj