Exkurze proběhla o víkendu 17.–19. července, a to v rámci projektu týkajícího se tématu komunitních zahrad a udržitelného rozvoje, který naše nadace aktuálně realizuje. Společně s partnerem jsme díky vyspělé cyklistické infrastruktuře měli možnost na kole navštívit hned několik inspirativních projektů. Prvním naším cílem byla komunitní zahrada německé neziskovky Gruene Liga. Ta je specifická tím, že vznikla na místě bývalého hřbitova, kde nyní najdeme dětské hřiště, včelí úly nebo květinové záhonky.   

Další zastávkou byla Princessinnengaerten – velmi úspěšný projekt komunitní zahrady přímo v centru Berlína, který je specifický důrazem na využívání recyklovaného materiálu a low – cost řešení záhonů, zázemí i infrastruktury zahrady.

Velmi netradičním místem pro komunitní zahradu je bývalé berlínské letiště Tempelhof, kde jsme měli možnost se setkat s jejími zakladateli. Prostor je dnes využíván jako rekreační destinace pro stovky obyvatelů Berlína, kteří zde využívají produkce živelně rostoucí zahrady.

Poslední část exkurze směřovala do komunity zahrádkářů desetiletí hospodařících podél dopravního železničního koridoru. Právě tato lokace přináší místní komunitě v posledních letech spory s drahami, které plánují prodej pozemků do soukromých rukou. To by pravděpodobně znamenalo zánik těchto zelených oáz ve velkoměstském prostoru.

Projekt je podpořen z DBU – Deutches Bundesstiftung Umwelt.

190712021139jjep_resize.jpg