Vlny horka, nárůst tepelných ostrovů, sucho, extrémní přívalové srážky - vůči všem těmto negativním dopadům klimatických změn jsou města a jejich obyvatelé velmi zranitelná. Přestože těmto změnám úplně nezabráníme, můžeme se je snažit zmírnit a zároveň na ně města dobře připravit, o což usilujeme v projektu Urban Adapt společně s CzechGlobe a městy Brnem, Plzní a Prahou 

Diskuse na toto téma, která minulý týden proběhla v brněnské Otevřené zahradě, se zúčastnilo více než 40 lidí. Za město Brno se do debaty zapojili například zastupitelé Jan Hollan a Jana Drápalová, vedoucí Odboru životního prostředí Martin Vaněček, Jan Holeček z Kanceláře strategie města nebo Ivana Draholová ze Zdravého města. Své názory vyjádřili také Jasna Flamiková z Brna – střed, Ivan Vávra z Jihomoravského kraje, projektanti, zástupci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Povodí Moravy, Výzkumného ústavu vodohospodářského a dalších organizací. 

Účastníci se shodli, že do budoucna bude potřeba řešit problém městských tepelných ostrovů, zejména v centru a na výstavišti, kde významně chybí zeleň. Proveditelnost nových výsadeb však ztěžují inženýrské sítě, a tak na mnoha místech pro stromy není dostatek prostoru. Jednu z možných cest představují přírodě blízká opatření, jako jsou zelené střechy a fasády, které ale zatím ve strategiích města chybí. Druhým nejdiskutovanějším problémem bylo nedostatečné hospodaření s dešťovou vodou a její zadržování a zpětné využití. Aby se Brno dobře vypořádalo se suchem, ale i náhlými přívalovými dešti, bude muset například zvýšit množství ploch s propustným povrchem.