Zelené stavění v Otevřené zahradě

Hledáte, kde se inspirovat pro výstavbu nebo rekonstrukci budov šetrných k životnímu prostředí? U nás najdete cesty, jak se přiblížit uhlíkově neutrálnímu provozu, vyzrát na změnu klimatu a přitom šetřit energii, vodu a provozní náklady.

#otevrenazahrada
Více o zeleném stavění

Poznejte architekturu a bydlení budoucnosti

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství se řadí k energeticky nejúspornějším kancelářským budovám v Evropě. Šetříme vodu, energii, recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí. Vše navíc měříme a monitorujeme.

Zelené stavění

Náš areál je příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města s téměř nulovou uhlíkovou stopou. Věříme, že příklady táhnou. Sdílením dobré praxe chceme přispět k tomu, aby byla města, obce i soukromé budovy šetrnější k životnímu prostředí.

Nechte se i vy inspirovat Otevřenou zahradou!

Přijďte na komentovanou prohlídku!

Víte to? Naše pasivní budova zabodovala ve více než desítce odborných soutěží.

Poradenství

V rámci 'zeleného stavění” poskytujeme poradenství klientům, kteří připravují výstavbu (novostavbu, rekonstrukci, výměnu technologie) a kteří chtějí posunout stavební nebo technologický standard objektu na vyšší úroveň - zejména v oblasti úspornějšího provozu budovy a šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí.

Poradenství poskytujeme především:

- městům a obcím
- školám a veřejným institucím
- bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových domů
- firmám

Pro konkrétní objekt vyhodnocujeme vhodnost využití stavebních postupů a moderních technologií, jejichž aplikací a provozem by bylo možné dosáhnout provozních úspor a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí budov.

Oproti jiným poradenským firmám máme výhodu, že můžeme vycházet ze zkušeností z provozu pasivních budov v areálu Otevřené zahrady, kde využíváme mnoho chytrých a úsporných řešení. Do svých závěrů tak můžeme promítat reálné výsledky měření prováděných v budovách.

Jsme nezávislá organizace, která není napojena na ostatní subjekty na stavebním trhu (projektanty, stavební firmy, dodavatele stavebních hmot, výrobce technologií apod.). Nedoporučujeme konkrétní firmy a výrobky, hledáme nejefektivnější řešení, které bude vyhovovat potřebám klienta.

Inspirujte se u nás

Víte to? Naše lehké střechy dokáží zadržet a odpařit až 70 % vody!

Co poskytujeme

Námi poskytované poradenství v oblasti ZS při novostavbách i rekonstrukcích budov:

V předinvestiční fázi:

  • Dokážeme zhodnotit stávající stav objektu, navrhnout stavební úpravy objektu, opatření pro úsporu energií a zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy, opatření pro hospodaření s pitnou i užitkovou vodou. Kromě technických aspektů řešení přinášíme i nadstavbu v podobě environmentálního přístupu.
  • Pomáháme klientovi se orientovat v aktuální legislativě vztahující se ke stavebnictví a přidruženým oborům. Seznamujeme klienta se zákonnými požadavky, které musí stavby v současné době splňovat.
  • Pomáháme zákazníkovi ujasnit si jeho investiční záměr a definovat požadavky (zadávací podmínky) pro další subjekty.
V projektové fázi:
  • Můžeme vstupovat jako expertní poradce klienta do jednání s dalšími subjekty (projektanti, stavební firmy) a hájit zájmy klienta v těchto jednáních.
  • Po odborné stránce kontrolujeme soulad vznikající projektové dokumentace s požadavky klienta a se zákonnými požadavky.
V realizační fázi:
  • Nabízíme provádění technického dozoru investora.
V provozní fázi:
  • Jsme schopni provádět sběr a analýzu dat z měřících bodů a navrhovat úpravy nastavení MaR za účelem zvýšení efektivity provozu budovy.

Komu jsme již pomohli

Reference

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu