ADAPTRegion AT-CZ

Přeshraniční projekt pomůže obcím úspěšně se adaptovat na změnu klimatu.

#jaknaklima
Více o projektu

O čem je projekt

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy. Podobná výchozí situace a prostorová blízkost skrývají v sobě možnost učení se od sebe navzájem a díky spolupráci projektových partnerů Nadace Partnerství, Klimabündnis Oberösterreich, Energetické agentury Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, Regionální rozvojové agentury jižních Čech rozvíjet a realizovat přeshraniční a propojující nabídku v podobě dlouhodobé podpory obcí a dalších institucí při adaptaci na změnu klimatu. Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Co chystáme pro obce

Společně se zástupci obcí z obou zemí vyvineme kurz, který přispěje k realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Minimálně 21 obcím budou poskytnuty odborné konzultace při plánování investičních projektů, tak aby se do nich podařilo implementovat adaptační opatření.

 V rámci projektu bude založena přeshraniční otevřená síť ADAPTRegionu, která dlouhodobě propojí projektové partnery, obce a další organizace za účelem přeshraniční výměny, přenosu znalostí a spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu podle společného akčního plánu. 

Chci vědět více o soutěži

Přeshraniční Adapterra Awards

Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností, tak aby získala zájem na tématu a realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Veřejnost se bude moci zapojit do nominací a hlasování v nové přeshraniční kategorii soutěže „Adapterra Awards“.
 

Kdo se o projekt stará

Za podpory

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu