Nadace Partnerství dokončila v roce 2012 rekonstrukci svého sídla, vzdělávacího komplexu Otevřená zahrada pod brněnským Špilberkem. Původní vize vybudovat uhlíkově neutrálního areál, který bude svojí konstrukcí, technologiemi i provozem inspirovat další investory a v praxi ukazovat cestu k udržitelnosti, se více než naplnil. Z praxe našich amerických nadačních partnerů tomu říkáme „mission oriented endowment investment“ – investice do nadačního jmění orientovaná na poslání.

Bez ruského plynu

Postupně jsme přidávali další a další vylepšení, o který jsme ještě při přípravě investice mezi lety 2009–2011 ani nesnili. Dvě budovy, novostavba a rekonstrukce starého objektu o celkové podlahové ploše 2000 m2 v pasivním standardu, poskytují unikátní data a zkušenosti, jak lze snížit závislost na fosilních palivech a zcela se obejít bez ruského plynu. A to i v centru velkého města jako je Brno. A také o spotřebách vody, účinnosti zelených střech nebo chladicí funkci stromů.

Investiční přípravě se vyplatí věnovat co největší pozornost. Kromě funkčnosti budov by mělo být jedno z hlavních kritérií minimalizace provozních nákladů a dopadů staveb na místní klima. Účinnou adaptací na změny navíc předcházíme hrozbám energetické chudoby. Současné technologie a znalosti to umožňují!Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství.

Tato data si přitom nenecháváme pro sebe. Výsledky podrobné bilance provozních energií, spotřeby vody i návratnosti investic do „chytrých“ technologií sdílíme s veřejnou správou i soukromými investory, projektanty i architekty. Cílem je inspirovat ostatní k přípravě takových investic, které využívá současných poznatků moderního stavění.

Projděte si online reálnou spotřebu, výkon nebo odtoky v Otevřené zahradě

Tento způsob nové výstavby i rekonstrukcí nejenom dlouhodobě šetří provozní náklady a uspořené finance mohou instituce použít na potřebnější účely. Promyšlené a nízkouhlíkové investice se navíc ve světle současného geopolitický vývoje ukazují jako důležitý prvek energetické bezpečnosti a nezávislosti na palivech z rizikových režimů. V neposlední řadě se jedná o důležitou cestu ven z energetické chudoby.

Co ukazují reálná data z Otevřené zahrady 

  • Na vytápění a chlazení 2 000 m2 kancelářských a seminárních ploch spotřebujeme 18 MWh (9 kWh/m2/rok).
  • Pomocí tepelných čerpadel a hloubkových vrtů vyrobíme pětinásobek energie potřebné na vytápění a chlazení objektů (90 MWh). To je 5x méně než mají běžné budovy.
  • Před zdražením energií dělal náš roční účet za elektřinu pro tepelná čerpadla v průměru 76 tisíc korun (pod 30 Kč/m2/rok bez DPH). I po zdražení cen elektřiny budeme do budoucna pod náklady běžných budov před krizí.
  • Návratnosti investic v porovnání s plynem, původně kalkulované na dobu 10–12 let, se po zdražení energií zkracují pod 10 let. Ještě více se zkracují návratnosti investic do fotovoltaiky na střeše a do dalších technologií.