Co Model Živá krajina vlastně je? 

Jde o soubor know-how a metodik, jak pomocí digitální techniky a chytrých telefonů zmapovat velká území krajiny po povodích a navrhnout komplexní nápravu krajiny pomocí přírodě blízkých opatření, jako jsou větrolamy, meze, tůně, zatravnění, terénní vlny či poldry. Vše za pomoci námi vyškolené veřejnosti zhotovením studií proveditelnosti těchto návrhů. Jednotlivá území pak půjde spojit v jedno unikátní mapové dílo velikosti Česka. Výsledkem bude komplexní plán nápravy, který omezí sucho, povodně, erozi, zvýší chlazení krajiny a pomůže adaptovat Česko na klimatickou změnu jako celek.

Od roku 2020 pořádáte školení lokálních koordinátorů, kteří pak studii proveditelnosti na „svém” území provádí. Zvládnou to sami? 
Mapování i studie proveditelnosti je možné zvládnout individuálně, ale doporučujeme pro tento účel vytvořit místní týmy. Pro vyšší rychlost práce i projednání.

Mají o vaše know-how zájem spíše aktivní jednotlivci, vlastníci půdy, zemědělci, spolky nebo obce?
O metodu projevují zájem všechny tyto skupiny, nejvíce obce a města, ale i firmy.

Kolik projektů už se podařilo rozjet? 
Naším cílem je zatím realizovat co nejvíce studií. Protože projekt pak je další krok, který bez komplexní studie prakticky není možný. Nejdále je Model Zdoňov, kde se vypisuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci a během pár let bude hotová i realizace, pokud se všichni místní lidé dohodnou souhlasně. V současné době pracujeme na více jak 1500 km2 a hotovými studiemi je pokryto již několik set kilometrů čtverečních.Jak náročné je pokročit od studie k reálnému řešení v krajině?
Náročné to je extrémně, protože tak velká území do takového detailu s tak velkých počtem opatření dosud nikdo patrně neprováděl. Vlastníci půdy a hospodařící subjekty na půdě představují klíčovou skupinu pro nutnost nápravy krajiny naší metodou. Doufáme, že nejen EU, ale i česká administrativa vytvoří takové podmínky, aby se přijetí naší metody zemědělcům a lesníkům vyplatilo. Takže nejvíc je potřeba zařídit změnu legislativy a grantových schémat státu a také edukaci veřejnosti i stakeholderů. Jde doslova o revoluci v mnoha aspektech a podle mě se jedná i o zásadní krok ke skutečné udržitelnosti naší krajiny, společenství i státu.

Kdo fyzickou realizaci opatření financuje?
Hlad po drobných opatřeních již generuje i touhu financovat jejich realizaci ze soukromých zdrojů, z řad filantropů i z individuálních rozpočtů. Skutečná změna ale může nastat pouze v případě, kdy se národní a unijní systém zasadí o financování realizací ze 100 % – jak co se týče projektů, tak realizací v terénu, protože jen částku potřebnou pro kompletní nápravu krajiny Česka odhadujeme na minimálně 1,5 bilionu Kč.

To je ohromná suma. Podaří se model někdy aplikovat na celé Česko, potažmo EU?
Věřím tomu, že ano, protože jiná podobně účinná cesta neexistuje. A co by k tomu bylo potřeba? Revoluce ve vnímání krajiny a přírody a toho, co jsou skutečné veřejné statky a služby a že tyto funkce a přírodní zdroje jsou nejdůležitějšími veřejnými zájmy vůbec.

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)