Foto: archív Stanislava Pernického

Váš nejsilnější zážitek, prožitek z celé katastrofy?
Co může být horším zážitkem pro dlouholetého rybáře než 50 tisíc kusů a možná víc než 40 tun uhynulých ryb? Pozoroval jsem, jak mnozí z nás měli slzy v očích.

Bečva byla jedna z nejbohatších řek u nás. Moje první rybářské kroky s otcem vedly k řece. Těch ryb tam bylo tolik, že jsme po nich, s trochou nadsázky, doslova šlapali. Nejhorší zážitek je, když člověk, který se o řeku stará a žije s ní, vidí katastrofu, která se v září 2020 udála.

Už to bude skoro rok a půl, co došlo k otravě Bečvy. Uhynuly tisíce ryb a byl poškozen celý říční ekosystém, viník stále s otazníky. Co nyní cítíte, když na havárii pomyslíte?
Pro mě je celých 16 měsíců od otravy Bečvy obdobím frustrace, vyčerpání, zklamání a zejména velkého rozčarování z postupů státních orgánů a institucí. Ty nebyly za celý téměř rok a půl schopny tuto největší ekologickou katastrofu vyšetřit a uzavřít.

Otrava Bečvy je od první chvíle doprovázena celou řadou chyb, mlčení, mlžení a přešlapů. Všichni svorně tvrdí, jak dobře fungovala spolupráce při zjišťovacích a zajišťovacích postupech při této havárii – já si to nemyslím. A po roce a půl, kdy tuto kauzu velmi pečlivě sleduji, mám pocit, že nebyla a není ani chuť ani snaha tento případ vyřešit.

Foto: archív Stanislava Pernického

Na Bečvě se 20. září odehrála nejhorší ekologická katastrofa za posledních více než 60 let, kterou jsem na své milované řece zažil. Narodil jsem se asi 500 metrů od místa, kde kolegové zaznamenali první úhyn ryb, je to pro mě srdeční záležitost.

 

Při loňském udílení Cen Josefa Vavrouška jste prohlásil, že Vaše úsilí bude pokračovat, dokud neodhalíte skutečného viníka otravy. Jak se to zatím daří?
Od první chvíle, kdy byla výusť z areálu rožnovské Tesly na Juřince označena jako místo, kde unikly chemické látky do řeky, říkám, že je to podle mého názoru, zcela absurdní. Tento názor sdílí i kolegové rybáři i část odborné veřejnosti.

Není možné, aby zde vnikly do řeky chemikálie a celého 3,5 kilometru v řece ryby žily. Vždyť teprve v úseku mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní byl zaznamenán první úhyn! Na tomto úseku jsou dva velké jezy a pět peřejí a nikde nebyla jediná mrtvá ryba. Přitom musela být koncentrace jedovaté látky u této výusti jednoznačně nejsilnější.

Soudní znalec Klicpera uvádí, že zóna, ve které se promíchá voda s chemikálií v celém příčném profilu řeky, je právě až po těch 3,5 kilometrech. Tedy, že kyanid tekl po pravém břehu a mezitím ryby prchly k levému. Policie naopak argumentuje tím, že neznáme dobu, která je nezbytná k tomu, aby ryby umíraly. Je to, jako by policie řekla, že rybám kyanid zachutnal a pluly v něm 3,5 km, než uhynuly. Navíc inspekce životního prostředí prohlásila, že šlo o jednorázový vnos. Vyšetřoval naopak říká, že to tam teklo dlouhodobě… To vám prostě hlava nebere.

Nevěřím tedy tomu, že z rožnovské výusti šly do řeky jedy. Pevně doufám, že se viník dříve či později najde.


 

 

Ministr Brabec sliboval monitorovací stanici, která bude nepřetržitě sledovat látky v řece...
Ano, ta už stojí, ale leží nad tou nejpodezřelejší výpustí. Ta jediná byla vypálená od řas a kameny, po kterých voda teče, byly šedobílé, jako byste je polila savem a vydrhla. A to nikdo nebere v potaz. Podezřelá výpusť je vedená jako dešťová kanalizace ze Lhotky nad Bečvou. Tam je vlakové nádraží a hned nad ním je překladiště Dezy. Nikdo neví, co tam prosakuje.

V Jasenickém potoce, který teče kolem lagun od Dezy, jsou kameny vypálené úplně do bíla. Jinde vidíte dehtové mapy. Balík s fotkami jsem předal sněmovní vyšetřovací komisi.

Navíc monitorovací stanice, která byla pouze zapůjčena ze Želivky, bude na Bečvě umístěna podle ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského jediný rok. Nikoli trvale, jak uváděla média. Podle jeho slov není stanice určena k vyšetřování havárie ani k hlídání subjektů, které vypouštějí odpadní vody do Bečvy.

Celá situace tak působí dojmem, že vědecký projekt Výzkumného ústavu vodohospodářského, jež je médii prezentovaný téměř jako ochránce řeky, má své limity. Tento typ stanice totiž není skutečně určen ke sledování jednotlivých zdrojů znečištění a její umístění nic neřekne o tom, kdo případnou havárii způsobil. Podle dostupných informací nejsou ani zajištěny finanční zdroje na roční provoz tohoto monitoringu.

 

Máte vlastní tip na viníka?
Tvrdím, že únik chemikálií rozhodně musel být níže, než je rožnovská výusť. Tím neříkám, kdo to byl, ale nevylučuji variantu, že na překladišti ve Lhotce nad Bečvou mohlo něco uniknout.

Vzhledem k tomu, že jsme všichni (rybáři, pozn. redakce) v neděli při zjištění otravy zřetelně cítili zápach chlóru, sava nebo jiné dezinfekce, nelze ani vyloučit, že otrava mohla být způsobena nějakým ničivým chemickým „koktejlem“.

Při otravě kyanidem by měly mít ryby žábry v barvě zralých třešní, což neměly. Ale to skutečně nechme odborníkům, znalcům a policii. Pevně věřím, že bude tato havárie vyšetřena a viník nalezen.

Foto: archív Stanislava Pernického


Lidem po celém svém toku řeka slouží. Chodí se k ní s dětmi koupat, vodí sem své zvířecí miláčky. Ještě teď mě mrazí v zádech, když si uvědomím, že jsme se až ve čtvrtek dozvěděli, že je ve vodě údajně kyanid. A to jsme již od neděle sbírali uhynulé ryby, nakládali je do kontejnerů pro odvoz do kafilerie a vůbec nevěděli, jakému riziku jsme byli vystaveni…

 

I kdyby se viník našel, jaké jsou sankce?
Sankce vlastně nejsou – pokud to nebyl úmysl, ale nedbalost, tak je trest šest měsíců a půl milionu korun. Úplně směšné. Je to k pláči.

Rybám už život nikdo nevrátí, ale musí se udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Samozřejmě nebyly to jenom ryby, byl to makrozoobentos (vodní bezobratlí, pozn. redakce), také zvířata a ptáci, kteří jsou na tu řeku napojeni. Ledňáčci, volavky, kormoráni, čápi, vydry, lišky, bobři... Bečva je tepnou Valašska a částečně Hané, než vteče do Moravy. Lidé tu řeku milují. Buď chceme mít čistou přírodu, nebo stoku.

 

Můžeme podobné havárii do budoucna předejít?
Je nezbytné, aby se změnila legislativa, jako je vodní zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, pravidla krizového řízení a další. Včetně výrazného zvýšení postihů při jejich porušení.

Pravá ruka při havárii nevěděla, co dělá levá. Havárii nikdo neřídil. Od nikoho jsme nedostali pokyn, jak postupovat, obce nedostaly informaci, že něco uniklo do řeky. Osudného 20. září jsem obtelefonoval starosty, že je otrava na Bečvě a oni to vůbec nevěděli. Valašské Meziříčí lidem dalo na vědomí až ve čtvrtek. Neexistuje soulad mezi vodním zákonem a zákonem o Integrovaném záchranném systému.

Inspekce říká, že to měl řídit vodoprávní úřad, vodoprávní úřad říká, že na to nemá odborníky, a že to měli řídit hasiči. Není jasně určeno, kdo má havárie řešit.

Člověk naivně důvěřuje státním orgánům a institucím, a oni vám zapřou nos mezi očima. Nevím, jakou roli hraje policie a státní zastupitelství. Soudní znalec dostal pokyn, aby se s kyanidy zaměřil na Energoaqu (rožnovská firma, jejíž představitelé jsou obviněni z otravy, pozn. redakce). Co si o tom máte myslet? Mohl bych o tom napsat knihu.

Foto: archív Stanislava Pernického

 

Je také nutné precizně zmapovat kanalizační síť a všechny výusti nejen do Bečvy, ale do všech českých a moravských řek. Nikdo neví, jaké kanály kam vedou. Měly by se jednoznačně udělat rodné listy každé kanalizační výusti. Pokud teče kanál 15 kilometrů z Rožnova pod Radhoštěm, kdo zaručí, že na něj není napojeno ještě něco? Je to obrovský průšvih.

Je nezbytné vyhodnotit celý postup při řešení havárie na řece Bečvě a poučit se z chyb, ke kterým v průběhu řešení tohoto případu došlo. Návrh takových doporučení jsme se skupinou odborníků dali k dispozici vyšetřovací komisi PS v srpnu minulého roku.

Všem nám pak chybí více pokory a úcty k přírodě. Měli bychom si životního prostředí více vážit, abychom naši zemi budoucím generacím zanechali čistou.

Foto: archív Stanislava Pernického

 

Co mohou lidé udělat, aby pomohli do Bečvy vrátit život? A jak je na tom řeka teď?
V médiích jste mohli zaznamenat informaci o 40 tunách uhynulých ryb. To jsou ryby, které rybáři a další dobrovolníci z vody posbírali a odvezli do kafilerie. Protože jsme byli u otravy od prvních okamžiků a viděli, jaké množství ryb je řekou unášeno, jsem toho názoru, že skutečný úhyn mohl být až dvojnásobný.

Mnoho ryb skončilo mezi kameny a v hlubších partiích řeky, kam nebylo možné se dostat. Menší ryby jsme museli ponechat jejich osudu. Kvůli dost teplému počasí se ryby už druhý den začaly nafukovat a rozpadaly se – řeknu vám, že to nebyla vůbec příjemná práce...

Foto: archív Stanislava Pernického

 

Když jsme sledovali průběh otravy a sbírali padlé ryby, věřte, že to byl velmi smutný pohled. Odhaduji, že minimálně polovina uhynulých parem, ostroretek, tloušťů, ale také pstruhů, štik, candátů a okounů byly ryby staré 8–15 let. Když si uvědomíme, že pohlavní dospělost u ostroretek a parem je 7–8 let, pak musíme počítat s tím, že plné oživení řeky do stavu před otravou můžeme čekat za 10–15 let.

Pokud jde o to, co mohou lidé pro Bečvu udělat, pak musím říci, že už toho udělali hodně a patří jim za to upřímné poděkování. Celá řada lidí, organizací, institucí, měst a krajů přispěla finančně na transparentní účet, který k Bečvě zřídil Územní rybářský svaz Ostrava. Na účtu se v průběhu uplynulých 16 měsíců sešlo téměř 1,75 milionu korun. Také díky tomu mohla být Bečva částečně zarybněna druhy, které odjakživa v řece žily.

 

Před pár dny jste poslal nové vládě otevřený dopis s prosbou, ať nenechají Bečvu vyšumět. Nenechají?
Poslal jsem to mimo jiné paní ministryni Hubáčkové, která prohlásila, že jedním z velkých úkolů je vyřešení otravy Bečvy. Dopis jsem dával na vědomí dalším politikům. Věřím slibu nové vlády o deagrofertizaci a pevně doufám, že se tak opravdu stane. Věřím také, že nová ministryně se s touto otázkou vypořádá lépe. Havárie na Bečvě je velkým varováním pro všechny.

 

Když o tom všem mluvíte, je z vás pořád cítit obrovský smutek.
Do dnešního dne mám stále tuto katastrofu před očima. A byl bych rád, aby se z této krásné řeky nestala odpadní stoka… A aby se něco podobného neopakovalo ani na Bečvě, ani na žádné jiné řece v Česku.