Co je u nás nového?
Více

Pomáháme s vámi zlepšovat veřejný prostor
Více

Turistika jedině šetrně!
Více

Podporujeme šetrné zacházení s vodou
Více

Pečujeme o stromy
Více

Vzděláváme i bavíme v naší Otevřené zahradě

Více

Kontakty:

Martin Ander
projektový manažer programu Adapterra
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 732 565 042
martin.ander@nap.cz

Dita Tesařová
projektová manažerka projektu LIFE TreeCheck
Údolní 33 | 602 00 | Brno
gsm.: (+420) 605 350 265
dita.tesarova@nap.cz

Zuzana Šeptunová
koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 127, gsm: (+420) 775 856 985
zuzana.septunova@nap.cz

Andrea Křivánková
koordinátorka soutěže Adapterra Awards
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 778 436 469
andrea.krivankova@nap.cz

Andrea Krůpová
koordinátorka anket Strom roku a Evropský strom roku
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 131, gsm: (+420) 775 856 359
andrea.krupova@nap.cz
 
Radim Cenek
koordinátor grantových projektů a programu Zelené oázy
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 115
radim.cenek@nap.cz

Ivana Bruchterová
koordinátorka projektu Pro vodu v krajině
Údolní 33 | 602 00 | Brno
tel.: (+420) 515 903 139, gsm: (+420) 773 775 484
ivana.bruchterova@nap.cz

Pouze do konce května mohou radnice soutěžit o vysazení Aleje svobody

Již jen do 31. května je otevřena mimořádná grantová výzva Nadace Partnerství určená městům a obcím.
Díky ní mohou samosprávy získat možnost vysadit v pořadí již třetí Alej svobody jako součást netradičních oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

„Výzva se týká všech obcí, které dokážou zajistit vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba sto stromech a dokážou jim poté zajistit i následnou péči. A také mají elán zapojit místní komunitu!“ vyzývá Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství. 
 

Podejte svou přihlášku na Alej svobody ještě teď!

Tradici výsadeb listopadových alejí Nadace Partnerství založila v roce 2018 v rámci oslav stého výročí republiky pod Řípem. Vloni na ni navázala výsadba Aleje svobody ve Vestci ke třiceti letům obnovené demokracie.
 

„Kde budeme v tradici oslavy naší země pokračovat, je pro letošek na vás. Nadace Partnerství jako organizátor zajistí kvalitní sadební materiál, dopravu sazenic, odborný dohled při výsadbě i organizaci celé akce včetně její medializace,“ upřesňuje Miroslav Kundrata.

 

Letošní výsadba by měla připadnout na 14. listopadu.

 

Na kandidátské radnici je pak především zajištění vhodného pozemku pro nejméně sto stromů, tedy optimálně 1000 metrů v závislosti na druhu stromů. Jako ideální lokality pro novou alej jsou tak například obnovené polní cesty. Závazkem vítěze, kterého vyberou odborníci pořadatelské Nadace, je také následná péče o stromy. 

 

„Chtěl bych rozptýlit obavy z příliš velké odpovědnosti za údržbu. Na zálivce stromů lze spolupracovat například s místními hasiči nebo zemědělským podnikem. Z první výsadby pod Řípem jsem zaznamenal po dvou letech pět uschlých lip ze sta. Zhruba u dvou třetin stromů poškodili dravci nejvyšší část koruny, tak zvaný terminál. U těchto stromů je třeba korunu odborně zastřihnout. Proto je v polní krajině vhodné doplňovat výsadby berličkami, které pro lovce přemnožených hrabošů představují lepší základnu než koruny mladých stromků,” doplňuje Pavel Kafka, jednatel společnosti Arboeko, která sídlí nedaleko a provádí nad Alejí svobody pod Řípem odborný dohled. 

 Nejen pro obce, ale také spolky, školy nebo církevní společenství, je vedle toho stále otevřena tradiční výzva Nadace Partnerství. Ta je určena podporu drobnějších komunitních výsadeb stromů až do výše 40 tisíc korun. Detaily k aktuálním možnostem, jak zafinancovat výsadbovou akci, nabízí platforma www.sazimebudoucnost.cz/finance.