Příroda a technologie v souladu

Výhodou zelených střech je vedle snižování tepelného ostrova, zadržování dešťové vody a jejího výparu do okolí také tepelná ochrana hydroizolační vrstvy střechy. Díky tomu se prodlužuje její životnost. Navíc ochlazováním okolního vzduchu v létě udržuje chladnější vzduch také v interiéru. Aby ale střecha v létě správně fungovala, je potřeba, aby byla vlhká. Pokud dlouhodobě neprší a slunce ji vysušuje, nebude přinášet užitek bez dodatečné závlahy.

Na leteckém termosnímku z Otevřené zahrady Nadace Partnerství je dobře vidět, že teplota povrchu fotovoltaických panelů je nižší než teplota na povrchu běžné střechy například s krytinou z pálených tašek. A dokonce nižší než na povrchu vyprahlé zelené střechy po dlouhém období bez deště.
Termosnímky Otevřené zahrady, zdroj: Nadace Partnerství

Tandem slunce a stínu

Kombinace zeleně a fotovoltaiky tak nabízí účinnější ochlazování povrchu střechy. Stín poskytovaný fotovoltaickými panely dokáže vytvořit příjemné prostředí pro růst stínomilných typů rostlin, brání nadměrnému vysušování střechy a podporuje tím i biodiverzitu.

Biologická rozmanitost, vytvořená střídáním stinných a osluněných částí, je totiž jedním z hlavních cílů biosolárních zelených střech. Vytváří se tak mozaika stanovišť, která umožňuje kvést široké druhové škále rostlin, čímž přitahuje různé druhy motýlů, včel, brouků či ptáků.

Tím, že jsou panely umístěné přibližně 30 centimetrů nad substrátem, poskytují dostatečný prostor pro volný růst rostlin, a zároveň rostliny neblokují příjem světla pro panely.


Biosolární zelená střecha na budově katedry inženýrství na univerzitě v Cambridge, zdroj: Bauder

Když zeleň pomáhá vyrábět elektřinu

Biosolární zelené střechy přináší výhody také pro fungování samotných solárních panelů. Výpar z vegetace ochlazuje jejich spodní část a zvyšuje tak jejich efektivitu. To vede k vyšší produkci elektřiny. Pokud je vzduch kolem panelů příliš horký, nemusí panely fungovat nejlépe. Zelené střechy pomáhají udržovat teplotu okolo panelů kolem 25 °C, což je ideální pro výrobu solární energie.

Studie vědců z univerzity v americkém Kansasu porovnávala výkony solárních elektráren na běžné černé, bílé a zelené střeše. Zjistili, že fotovoltaické panely na zelené střeše vyrobily v průměru o 1,4 % více elektřiny než stejné elektrárny na černé nebo bílé střeše.

V případě biosolárních střech se konstrukce panelů nekotví přímo do střechy, díky čemuž nenarušuje hydroizolační vrstvy. Konstrukce pro fotovoltaiku se pouze položí na hydroizolaci a štěrk, substrát a rostliny zelené střechy poslouží jako zátěž.


Biosolární zelená střecha Noemova Archa, zdroj: Bauder

Biosolární zelené střechy mohou být velmi funkčním řešením, který pomáhá v oblasti obnovitelné energie a zároveň vytvářet odolná a příjemná města. I proto jsou v posledních letech stále populárnější například ve Švýcarsku, Anglii nebo v Rakousku.

Při návrhu biosolárních střech je ale třeba dbát na koordinaci projektantů zelené střechy a fotovoltaické elektrárny. Návrh i instalace musí být provedené tak, aby se oba systémy vzájemně podporovaly. Pokud by se například solární panely položily moc blízko u sebe, na střeše by pravděpodobně vyrostly nesprávné druhy rostlin.

Důležitá je také správná údržba – například odstraňování náletových rostlin, které by mohly stínit fotovoltaické panely nebo čištění povrchu panelů od pylu.